Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych jednak od 1 sierpnia 2024 r.
zdjecie_aktualnosci
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nawet 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków
zdjecie_aktualnosci
Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw


Standardy ochrony małoletnich - propozycje ECRK
zdjecie_aktualnosci

Już od 15 lutego 2024 r. każde przedszkole, szkoła i placówka, bez względu na charakter właścicielski, będzie musiało podjąć działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich uczęszczających i przebywających w tych jednostkach. Zgodnie z przepisami (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)) do 15 sierpnia 2024 r. STANDARDY muszą zostać wdrożone.

Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

ECRK Białystok przygotowało kilka propozycji, które ułatwią Państwu podjęcie pierwszego kroku w wypełnieniu ww. obowiązku:

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół ECRK

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo