NOWOŚĆ | Stop krzywdzeniu dzieci i młodzieży!
Tematyka: Bezpieczeństwo, Rodzice    |    Czas trwania: 86 min

Co mogą zrobić nauczyciele, by chronić dzieci i młodzież przed przemocą? Co powinni wiedzieć, by zauważyć symptomy przemocy i odpowiednio na nie zareagować? To pytania, na które nauczyciele znajdą odpowiedź w trakcie e-szkolnia prowadzonego przez dr Adrianą Kloskowską.

Program e-szkolenia:

  • Czym jest krzywdzenie dzieci i młodzieży i czym się przejawia?
  • Rodzaje krzywdzenia.
  • Symptomy wskazujące na możliwość krzywdzenia.
  • Następstwa krzywdzenia dziecka i nastolatka.
  • Jak pomóc krzywdzonemu w przedszkolu/szkole?
  • Do jakich instytucji można się zgłosić po pomoc?
  • Jak chronić dzieci i młodzież przed przemocą?

 

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: listopad 2023.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

275,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo