< class="item_title"> Administrowanie placówką oświatową | książka

    Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową pozycją książkową: "Administrowanie placówką oświatową".

 

    W książce zostały omówione istotne w pracy dyrektora szkoły, placówki zagadnienia dotyczące zastosowania procedur administracyjnych, rozpatrywania wniosków o informację publiczną zgodnie z normami prawnymi,  kontroli zarządczej, a także zawiera ona wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji ww. zadań.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postępowanie administracyjne

Rozdział 2. Skargi i wnioski

Rozdział 3. Informacja publiczna

Rozdział 4. Kontrola Zarządcza 

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej - do pobrania ze strony)

Ilość stron: 305

Autor: Dominik Linowski

PRZEJDŹ DO SKLEPU, aby poznać szczegóły.

więcej
< class="item_title"> Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? | e-szkolenie

Kompetencje kluczowe to najważniejszych i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, aby mógł osiągnąć sukces zarówo w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wskazane przez Unię Europejską 8 kompetencji kluczowych jest także wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Jego zadaniem jest bowiem kształtowanie tych właśnie kompetencji w procesie uczenia się ucznia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym e-szkoleniem, które jest kontynuacją e-szkolenia "Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej", a które wskaże, zasugeruje ciekawe metody pracy z podopiecznymi, które pomogą rozwinąć konkretne, wskazane umiejętnosci.

Przejdz do sklepu

więcej
< class="item_title"> Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? | e-szkolenie

W zakładce E-szkolenia zamieściliśmy nową propozycję szkolenia, która przeznaczona jest dla nauczycieli - przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?". Szkolenie porusza temat kształtowania kompetencji społecznych, które są jedną z kompetencji kluczowych wskazanych przez Radę Unii Europejskiej w zaleceniach z dnia 22 maja 2018 i tym samym coraz częściej znajdują się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki i wychowania.

Zapraszamy do zapoznania się w programem e-szkolenia.

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA>>

 

więcej
< class="item_title"> Kadry w oświacie | książka

Szkolenia "Kadry w oświacie - ujęcie praktyczne" już trwają, a tych z Państwa, którzy nie mogą w nich uczestniczyć zapraszamy do zakupu książki, w której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

 • czasu pracy
 • wynagrodzeń
 • ZFŚS
 • urlopów.

Książka zawiera także ponad 100 wzorów dokumentów, które ułatwią prowadzenie spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej.

Pozycja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej.

 

Przejście do SKLEPU z naszymi publikacjami.

więcej
< class="item_title"> Kim jest konsument? | e-lekcja

W bibliotece e-lekcji zamieściliśmy nową pozycję dedykowaną nastoletnim uczniom, która wyposaży młodych ludzi w wiedzę niezbędną każdemu konsumentowi.

 

Program e-lekcji:

1. Podstawowe pojęcia - konsument a przedsiębiorca

2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

3. Prawa konsumenta

4. Instytucje wspomagające konsumenta

 

Zapraszamy do obejrzenia wstępu do e-lekcji.

więcej
< class="item_title"> Kreatywność, Innowacje, TIK | nowa książka

"Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej" to nasza najnowsza publikacja książkowa, która pomoże wdrożyć do praktyki szkolnej innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe wśród uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji: PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Nowe zestawy badań

W zakładce badania zamieściliśmy nowe zestawy badań, które pozwolą przeprowadzić analizy różnego rodzaju zagadnień pojawiających się w szkołach zarówno dotyczących kwestii wychowawczych, jak i bezpieczeństwa czy też rozwoju uczniów i sprawowanej opieki nad nimi. 

Nasze nowości:

 • badanie przesiewowe - wraz z interpretacją wyników
 • palenie papierosów - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • bezpieczeństwo w sieci
 • świetlica szkolna

 

PRZEJDŹ DO BADAŃ

więcej
< class="item_title"> Ochrona danych osobowych | książka

Książka "Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli" jest już dostępna w sprzedaży w zakładce Publikacje.

Pomoże ona:

 • przygotować IOD do prawidłowego pełnienia swojej funkcji w szkole i placówce oświatowej
 • przygotować się do kontroli UODO
 • zapoznać się z obowiązkami wynikającymi ze stosowania na terenie szkoły/placówki oświatowej monitoringu wizyjnego
 • uzyskać odpowiedzi na wciąż pojawiające się pytania odnośnie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach systemu oświaty.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

więcej
< class="item_title"> Pierwsza pomoc | e-szkolenie

Przypominamy o konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły - do 1 marca 2019 r.

Wszyscy pracownicy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej muszą zostać przeszkoleni z zasada udzielania pierwszej pomocy do dnia 1 marca 2019 r. Taki wymóg nakłada rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140). Proponowane przez nas e-szkolenie pozwoli spełnić ten prawny obowiązek, ale przede wszystkim społeczny. 

więcej
< class="item_title"> Pierwsze webinarium ECRK - bezpłatny film z wydarzenia

Nasze pierwsze Webinarium za nami! Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i podczas naszego internetowego spotkania gościliśmy ponad 400 dyrektorów oraz nauczycieli z całej Polski! :-)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy za pozytywne opinie po jego zakończeniu!  

 

W związku z licznymi prośbami o film z tego wydarzenia, nagranie zamieściliśmy w zakładce E-szkolenia. Film dostępny jest bezpłatnie, po zalogowaniu się na naszej stronie. 

 

Kolejne Webinaria już wkrótce, serdecznie zapraszamy! 

PRZEJDŹ DO FILMU

więcej
< class="item_title"> Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 | Webinaria

Rok szkolny 2020/21 będzie w nadzorze pedagogicznym rokiem szczególnym. Zarówno sam plan nadzoru, ale też jego bieżące sprawowanie i dokumentowanie wymagało będzie od Dyrektorow zmian zarówno w jego zakresie, ale też technikach czy narzędziach. 

Kilka miesięcy zdalnej pracy uczniów i nauczycieli, nowe zasady organizacji placówki i zapewniania bezpieczeństwa, a także szereg wytycznych i aktów prawnych, które obowiązywały będą od nowego roku szkolnego to zaledwie niektóre z aspektów, które uwzględnić trzeba będzie planując przyszłoroczny nadzór pedagogiczny.

Jak co roku zapraszamy Państwa na szkolenia pt „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”, które w formie webinaru poprowadzi Pan Dominik Linowski. 

Przygotowany materiał zawierał będzie oczywiście wzorcowy plan nadzoru, ale także zestaw narzędzi, niezbędnych do jego realizacji, oraz omówienie wszystkich istotnych zmian prawa, obowiązujących od nowego roku szkolnego.

Jak zwykle wyposażymy Państwa zarówno w solidny i świetny plan, jak również we wzory protokołów, arkuszy, narzędzi ewaluacyjnych i wszystkich innych, które pozwolą Dyrektorowi zaplanować jak i realizować nadzór pedagogiczny na najwyższym poziomie. 

Odrębny rozdział w materiałach stanowiło będzie omówienie wszystkich istotnych zmian przepisów wchodzących w życie od nowego roku szkolnego wraz ze wskazaniem sposobów ich wdrożenia i realizacji. W zależności od zakresu tych zmian, tradycyjnie, przygotujemy również wszystkie niezbędne nowe zarządzenia, regulaminy, procedury itd.

Oczekując powoli na ogłoszenie przez MEN nowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kolejnych projektów zmian przepisów, już dziś zapraszamy Państwa do zgłaszania się na jeden z terminów webinaru „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”. 

Terminy: 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 25 sierpnia oraz 3, 4, 7, 8 września br.

Czas trwania: 9:30 - 13:30

 

PRZEJDŹ DO WEBINARÓW>>

 

więcej
< class="item_title"> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie | e-szkolenie

Przedstawiamy nowe e-szkolenie, które w sposób jasny i czytelny prezentuje zasady świadczenia i organizacji pomocy pp uzględniając:

 • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
 • formy pomocy pp,
 • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
 • szkolną kwalifikację,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
 • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
 • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

 

Lektor przedstawi także praktyczne rozwiązania dotyczące udzielania i organizacji pomocy pp w szkole/placówce oświatowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dokumentowania pomocy pp, w którym znajdą Państwo także wzory dokumentów do stosowania w szkole/placówce.

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA

 

więcej
< class="item_title"> Prawa autorskie | e-lekcja dedykowana nastoletnim uczniom

Prowadzone przez nas badania pokazują, że ponad połowa uczniów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre ich działania naruszają prawa autorskie, a tym samym rodzą za sobą określone konsekwencje. Proponowana e-lekcja "Prawa autorskie - dlaczego należy ich przestrzegać?" przygotuje uczniów do stosowania przepisów o prawach autorskich - zarówno na gruncie szkolnym jak i w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie będą zapraszani przez lektora do wykonywania krótkich ćwiczeń, które utrwalą przekazane wiadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami.

więcej
< class="item_title"> Projekt edukacyjny | e-szkolenie

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która coraz częściej gości w polskiej szkole, jednak nauczyciele nie zawsze są przygotowani do jej stosowania.

Proponujemy szkolenie, które pozwoli nauczycielom poznać metodę projektu, pokaże jak realizować projekty w szkole, podpowie jakie formy i zasady oceniania stosować, tak aby przynosiły one jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, a nauczycielom zawodową satysfakcję.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych

 

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określiła próga bagatelności zamówienia publicznego na kwotę netto (zakupy o wartości jednostkowej) od 50 tyś zł do 130 tyś zł. Do tych zamówień należy stosować procedury określone w ustawie, natomiast do zamówień poniżej kwoty 50 tyś zł netto, należy stosować własne proceury związane z ich udzielaniem.

Tym samym przygotowaliśmy publikację: Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły, która doprecyzowuje wszelkie kwestii proceduralne dotyczące zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., ułatwi stosowanie przepisów określonych w ustawie i przeprowadzi każdego uczestnika przez proces udzielania zamówienia publicznego. 

Zapraszamy do zapoznania się z PUBLIKACJĄ >>

 

12-11-2020

więcej
< class="item_title"> RODO cz. III | e-szkolenie

Najnowsze e-szkolenie, które odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w swojej codziennej pracy, jednocześnie wyjaśniając i wskazując prawidłową ścieżkę postępowania w danej sytuacji.

Poruszane tematy to m.in.:

 • publikowanie prac pisemnych uczniów
 • nagrywanie głosu nauczyciela
 • nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców
 • wywieszanie podpisanych prac plastycznych
 • przekazywanie informacji o uczniu dziadkom
 • wywoływanie uczniów po nazwisku
 • monitoring w szkole
 • listy obecności na zebraniach
 • przetwarzanie danych osobowych nauczyciela przez pracodawcę

 

Zastosowana forma szkolenia - stawiane pytania i udzielane odpowiedzi (z uzasadnieniem), na pewno pomoże nauczycielom zrozumieć obecne regulacje, a przede wszystkim stosować je w praktyce, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, a administratorowi spokojny sen.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

więcej
< class="item_title"> Rozwijanie kreatywności - kompleksowe szkolenie - webinar dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na szkolenia dotyczące rozwijania kreatywności na lekcjach przedmiotowych. Temat zostanie podjęty zarówno w kontekście nauczania stacjonarnego jak i zdalnego. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z priorytetów polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/21. Nic dziwnego, bowiem myślenie kreatywne jest warunkiem niezbędnym dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz powstawania i wdrażania innowacji. Rolą nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjnych na lekcjach przedmiotowych, które stymulują myślenie twórcze i wyzwalają kreatywność uczniówJak robić to w sposób celowy, systematyczny i angażujący, zarówno na stacjonarnych, jak i zdalnych lekcjach? Zapraszamy na szkolenie warsztatowe pt.: "Rozwijanie kreatywności na lekcjach przedmiotowych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym", które pozwoli znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Webinaria odbędą się w dniach:

w godzinach od 16:00 do 19:30.

 

Zapraszamy!

Zespół ECRK

 

więcej
< class="item_title"> Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące udzialenia zamówień publicznych do kwoty 130 tyś. zł., które odbędą się w dniach 4 i 5 lutego.

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia zamówień publicznych już obowiązują. Spod rządów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe zamówienia). Jak zatem prawidłowo dokonywać zamówień towarów, usług do tej kwoty? Zapraszamy Państwa Dyrektorów i pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy na co dzień zajmują się „małymi” zamówieniami publicznymi, do udziału w jednodniowym szkoleniu w formie webinarium, w trakcie którego pokażemy jak efektywnie i bezpiecznie udzielać zamówień po zmianach prawa, pokażemy praktyczne aspekty udzielania zamówień i wskażemy jak najlepiej napisać/ dostosować do własnych potrzeb wewnętrzne regulaminy zamówień do kwoty 130 tyś PLN.

 

Proponowane webinarium pozwoli:

 • poznać aktualne regulacje związane z systemem zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN.
 • podnieść umiejętności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury zamówieniowej.
 • wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień poniżej 130 tyś PLN. 
 • dokonać należytej sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • poznać dobrą praktykę oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających.
 • dowiedzieć się jak spełnić planowany obowiązek upubliczniania informacji o udzieleniu zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł.

 

Poznaj program szkolenia>>

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Zapraszamy na webinaria!

 • Sprawy kadrowe w I półroczu 2021, 
 • Vademecum oceny pracy nauczyciela i dyrektora, 
 • Rozwijanie kreatywności na lekcjach przedmiotowych (szkolenie dedykowane nauczycielom - popołudniowe),
 • Udzielanie zamówień publicznych, 
 • Arkusz organizacyjny szkoły, 
 • Ruch kadrowy, 
 • PPK a lista płac

 

te szkolenia/webinariazaplanowaliśmy na najbliższe miesiące. Prowadzą je eksperci w danej dziedzienie, osoby doświadczone w pracy z jednostkami oświatowymi, dbający o wysoką jakość, merytoryczność i czytelność materiałów szkoleniowych przykazywanych Państwu w ramach szkolenia.

Pełny program proponowanych webinariów znajdą Państwo w zakładce WEBINARIA.

Serdecznie zapraszamy,

 

Zespół ECRK

więcej
< class="item_title"> Zrozumieć dorosłych | e-lekcja

Najnowsza e-lekcja, której celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat zachowań rodziców, wskazanie motywów ich działań, tak aby mogli "Zrozumieć dorosłych".

W trakcie e-lekcji lektor wskazuje przyczyny codzinnych konfliktów na linii rodzic - dziecko, wskazuje sposoby ich rozwiązania, jednocześnie uświadamiając młodym ludziom ich moc sprawczą w tego typu sytuacjach.

Lekcja dedykowana jest uczniom klas ponadpodstawowych.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU, aby obejrzeć skrót e-lekcji.

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo