< class="item_title"> Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? | e-szkolenie

Kompetencje kluczowe to najważniejszych i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, aby mógł osiągnąć sukces zarówo w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wskazane przez Unię Europejską 8 kompetencji kluczowych jest także wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Jego zadaniem jest bowiem kształtowanie tych właśnie kompetencji w procesie uczenia się ucznia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym e-szkoleniem, które jest kontynuacją e-szkolenia "Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej", a które wskaże, zasugeruje ciekawe metody pracy z podopiecznymi, które pomogą rozwinąć konkretne, wskazane umiejętnosci.

Przejdz do sklepu

więcej
< class="item_title"> Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? | e-szkolenie

W zakładce E-szkolenia zamieściliśmy nową propozycję szkolenia, która przeznaczona jest dla nauczycieli - przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?". Szkolenie porusza temat kształtowania kompetencji społecznych, które są jedną z kompetencji kluczowych wskazanych przez Radę Unii Europejskiej w zaleceniach z dnia 22 maja 2018 i tym samym coraz częściej znajdują się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki i wychowania.

Zapraszamy do zapoznania się w programem e-szkolenia.

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA>>

 

więcej
< class="item_title"> Kadry w oświacie | książka

Szkolenia "Kadry w oświacie - ujęcie praktyczne" już trwają, a tych z Państwa, którzy nie mogą w nich uczestniczyć zapraszamy do zakupu książki, w której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

 • czasu pracy
 • wynagrodzeń
 • ZFŚS
 • urlopów.

Książka zawiera także ponad 100 wzorów dokumentów, które ułatwią prowadzenie spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej.

Pozycja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej.

 

Przejście do SKLEPU z naszymi publikacjami.

więcej
< class="item_title"> Kim jest konsument? | e-lekcja

W bibliotece e-lekcji zamieściliśmy nową pozycję dedykowaną nastoletnim uczniom, która wyposaży młodych ludzi w wiedzę niezbędną każdemu konsumentowi.

 

Program e-lekcji:

1. Podstawowe pojęcia - konsument a przedsiębiorca

2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

3. Prawa konsumenta

4. Instytucje wspomagające konsumenta

 

Zapraszamy do obejrzenia wstępu do e-lekcji.

więcej
< class="item_title"> Kreatywność, Innowacje, TIK | nowa książka

"Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej" to nasza najnowsza publikacja książkowa, która pomoże wdrożyć do praktyki szkolnej innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe wśród uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji: PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Nowe zestawy badań

W zakładce badania zamieściliśmy nowe zestawy badań, które pozwolą przeprowadzić analizy różnego rodzaju zagadnień pojawiających się w szkołach zarówno dotyczących kwestii wychowawczych, jak i bezpieczeństwa czy też rozwoju uczniów i sprawowanej opieki nad nimi. 

Nasze nowości:

 • badanie przesiewowe - wraz z interpretacją wyników
 • palenie papierosów - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • bezpieczeństwo w sieci
 • świetlica szkolna

 

PRZEJDŹ DO BADAŃ

więcej
< class="item_title"> Ochrona danych osobowych | książka

Książka "Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli" jest już dostępna w sprzedaży w zakładce Publikacje.

Pomoże ona:

 • przygotować IOD do prawidłowego pełnienia swojej funkcji w szkole i placówce oświatowej
 • przygotować się do kontroli UODO
 • zapoznać się z obowiązkami wynikającymi ze stosowania na terenie szkoły/placówki oświatowej monitoringu wizyjnego
 • uzyskać odpowiedzi na wciąż pojawiające się pytania odnośnie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach systemu oświaty.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

więcej
< class="item_title"> Pierwsza pomoc | e-szkolenie

Przypominamy o konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły - do 1 marca 2019 r.

Wszyscy pracownicy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej muszą zostać przeszkoleni z zasada udzielania pierwszej pomocy do dnia 1 marca 2019 r. Taki wymóg nakłada rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140). Proponowane przez nas e-szkolenie pozwoli spełnić ten prawny obowiązek, ale przede wszystkim społeczny. 

więcej
< class="item_title"> Pierwsze webinarium ECRK - bezpłatny film z wydarzenia

Nasze pierwsze Webinarium za nami! Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i podczas naszego internetowego spotkania gościliśmy ponad 400 dyrektorów oraz nauczycieli z całej Polski! :-)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy za pozytywne opinie po jego zakończeniu!  

 

W związku z licznymi prośbami o film z tego wydarzenia, nagranie zamieściliśmy w zakładce E-szkolenia. Film dostępny jest bezpłatnie, po zalogowaniu się na naszej stronie. 

 

Kolejne Webinaria już wkrótce, serdecznie zapraszamy! 

PRZEJDŹ DO FILMU

więcej
< class="item_title"> Plan nadzoru pedagogicznego 2021/22 i Plan działań wspierających

Rok szkolny 2021/22 ma być rokiem powrotu do „normalności” w pracy placówek oświatowych, co oznacza, że (nadchodzący rok) będzie pełen wyzwań, również w kwestii nadzoru pedagogicznego.  Poza jego zwyczajowym zakresem i formami dodatkowo należało będzie zdiagnozować, zaplanować, przeprowadzić, a na koniec wreszcie ocenić efekty działań podejmowanych przez placówkę i nauczycieli w celu zmniejszenia skutków pandemii. Wymagało to będzie od Dyrektora ujęcia zarówno w planie kontroli, planowanym monitorowaniu czy wreszcie wspomaganiu nauczycieli i placówki. 

Powrót do nauki po okresie pandemii nie będzie jedynym wyzwaniem w tegorocznym planie. 

Nowe kierunki rozwoju polityki oświatowej, uczniowie wracający do placówki po długiej przerwie oraz szereg zmian prawa to zagadnienia, które niewątpliwe powinny być znane i uwzględnione nie tylko na potrzeby tworzenia Planu Nadzoru, ale również z racji początku nowego roku szkolnego. 

Zapraszamy na szkolenie, na którym pomożemy Dyrektorom sprostać wszystkim nowym wymaganiom stawianym w opisanym wyżej zakresie. Poza planem nadzoru i narzędziami do jego realizacji omówimy i przedstawimy również wzorcowy plan działań wspierających placówkę po pandemii oraz omówimy i wyjaśnimy wszystkie istotne zmiany prawa wchodzące w życie od 1 września 2021 r.

Szkolenia stacjonarne >>

Szkolenia online >>

więcej
< class="item_title"> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie | e-szkolenie

Przedstawiamy nowe e-szkolenie, które w sposób jasny i czytelny prezentuje zasady świadczenia i organizacji pomocy pp uzględniając:

 • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
 • formy pomocy pp,
 • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
 • szkolną kwalifikację,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
 • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
 • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

 

Lektor przedstawi także praktyczne rozwiązania dotyczące udzielania i organizacji pomocy pp w szkole/placówce oświatowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dokumentowania pomocy pp, w którym znajdą Państwo także wzory dokumentów do stosowania w szkole/placówce.

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA

 

więcej
< class="item_title"> Prawa autorskie | e-lekcja dedykowana nastoletnim uczniom

Prowadzone przez nas badania pokazują, że ponad połowa uczniów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre ich działania naruszają prawa autorskie, a tym samym rodzą za sobą określone konsekwencje. Proponowana e-lekcja "Prawa autorskie - dlaczego należy ich przestrzegać?" przygotuje uczniów do stosowania przepisów o prawach autorskich - zarówno na gruncie szkolnym jak i w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie będą zapraszani przez lektora do wykonywania krótkich ćwiczeń, które utrwalą przekazane wiadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami.

więcej
< class="item_title"> Projekt edukacyjny | e-szkolenie

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która coraz częściej gości w polskiej szkole, jednak nauczyciele nie zawsze są przygotowani do jej stosowania.

Proponujemy szkolenie, które pozwoli nauczycielom poznać metodę projektu, pokaże jak realizować projekty w szkole, podpowie jakie formy i zasady oceniania stosować, tak aby przynosiły one jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, a nauczycielom zawodową satysfakcję.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych

 

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określiła próga bagatelności zamówienia publicznego na kwotę netto (zakupy o wartości jednostkowej) od 50 tyś zł do 130 tyś zł. Do tych zamówień należy stosować procedury określone w ustawie, natomiast do zamówień poniżej kwoty 50 tyś zł netto, należy stosować własne proceury związane z ich udzielaniem.

Tym samym przygotowaliśmy publikację: Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły, która doprecyzowuje wszelkie kwestii proceduralne dotyczące zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., ułatwi stosowanie przepisów określonych w ustawie i przeprowadzi każdego uczestnika przez proces udzielania zamówienia publicznego. 

Zapraszamy do zapoznania się z PUBLIKACJĄ >>

 

12-11-2020

więcej
< class="item_title"> RODO cz. III | e-szkolenie

Najnowsze e-szkolenie, które odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w swojej codziennej pracy, jednocześnie wyjaśniając i wskazując prawidłową ścieżkę postępowania w danej sytuacji.

Poruszane tematy to m.in.:

 • publikowanie prac pisemnych uczniów
 • nagrywanie głosu nauczyciela
 • nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców
 • wywieszanie podpisanych prac plastycznych
 • przekazywanie informacji o uczniu dziadkom
 • wywoływanie uczniów po nazwisku
 • monitoring w szkole
 • listy obecności na zebraniach
 • przetwarzanie danych osobowych nauczyciela przez pracodawcę

 

Zastosowana forma szkolenia - stawiane pytania i udzielane odpowiedzi (z uzasadnieniem), na pewno pomoże nauczycielom zrozumieć obecne regulacje, a przede wszystkim stosować je w praktyce, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, a administratorowi spokojny sen.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

więcej
< class="item_title"> Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące udzialenia zamówień publicznych do kwoty 130 tyś. zł., które odbędą się w dniach 4 i 5 lutego.

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia zamówień publicznych już obowiązują. Spod rządów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe zamówienia). Jak zatem prawidłowo dokonywać zamówień towarów, usług do tej kwoty? Zapraszamy Państwa Dyrektorów i pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy na co dzień zajmują się „małymi” zamówieniami publicznymi, do udziału w jednodniowym szkoleniu w formie webinarium, w trakcie którego pokażemy jak efektywnie i bezpiecznie udzielać zamówień po zmianach prawa, pokażemy praktyczne aspekty udzielania zamówień i wskażemy jak najlepiej napisać/ dostosować do własnych potrzeb wewnętrzne regulaminy zamówień do kwoty 130 tyś PLN.

 

Proponowane webinarium pozwoli:

 • poznać aktualne regulacje związane z systemem zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN.
 • podnieść umiejętności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury zamówieniowej.
 • wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień poniżej 130 tyś PLN. 
 • dokonać należytej sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • poznać dobrą praktykę oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających.
 • dowiedzieć się jak spełnić planowany obowiązek upubliczniania informacji o udzieleniu zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł.

 

Poznaj program szkolenia>>

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Zapraszamy na szkolenia!

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w formie webinarów. Zaplanowaliśmy:

 

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22

11.05, 12.05, 17.05, 18.05, 24.05, 26.05, 2.06, 7.06, 9.06 

Zmiany w "POLSKIM ŁADZIE" - naliczanie wynagrodzeń i podatków pracowników oświaty od 1 lipca 2022 r. 31.05, 13.06
Zatrudnianie pracowników systemu oświaty, w tym specjalistów realizujących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 15.06, 28.06
Nowelizacja Kodeksu pracy od 1 sierpnia 2022 r. – zmiany w umowach o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, urlopach 17.06, 27.06

Statut szkoły jako najważniejszy akt prawa wewnętrznego – jego ocena pod kątem formalnym, prawnym oraz praktycznym

29.06

Prowadzą je eksperci w danej dziedzinie, osoby doświadczone w pracy z jednostkami oświatowymi, dbający o wysoką jakość, merytoryczność i czytelność materiałów szkoleniowych przykazywanych Państwu w ramach szkolenia.

Program proponowanych webinariów znajdą Państwo w zakładce WEBINARIA>>

 

Serdecznie zapraszamy,

 

Zespół ECRK

 

więcej
< class="item_title"> Zrozumieć dorosłych | e-lekcja

Najnowsza e-lekcja, której celem jest przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat zachowań rodziców, wskazanie motywów ich działań, tak aby mogli "Zrozumieć dorosłych".

W trakcie e-lekcji lektor wskazuje przyczyny codzinnych konfliktów na linii rodzic - dziecko, wskazuje sposoby ich rozwiązania, jednocześnie uświadamiając młodym ludziom ich moc sprawczą w tego typu sytuacjach.

Lekcja dedykowana jest uczniom klas ponadpodstawowych.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU, aby obejrzeć skrót e-lekcji.

 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo