< class="item_title"> Administrowanie placówką oświatową | książka

    Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową pozycją książkową: "Administrowanie placówką oświatową".

 

    W książce zostały omówione istotne w pracy dyrektora szkoły, placówki zagadnienia dotyczące zastosowania procedur administracyjnych, rozpatrywania wniosków o informację publiczną zgodnie z normami prawnymi,  kontroli zarządczej, a także zawiera ona wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji ww. zadań.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postępowanie administracyjne

Rozdział 2. Skargi i wnioski

Rozdział 3. Informacja publiczna

Rozdział 4. Kontrola Zarządcza 

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej - do pobrania ze strony)

Ilość stron: 305

Autor: Dominik Linowski

PRZEJDŹ DO SKLEPU, aby poznać szczegóły.

więcej
< class="item_title"> Darmowe e-szkolenie już na stronie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasze nowe e-szkolenie dedykowane kadrze pedagogicznej, a także administracyjnej szkoły:

 
Celem szkolenia jest przypomnienie uczestnikom jak ważne jest odpowiednie kreowanie własnego wizerunku, a tym samym i wizerunku szkoły. 
 
Składając zamówienie na szkolenie przez naszą stronę internetową do 15 września br., uzyskają Państwo bezpłatny dostep do jego emisji.
 
więcej
< class="item_title"> Dyscyplina pracy - książa jest gotowa, zapraszamy na szkolenia | szkolenia

Łamanie przepisów przez pracowników, niewykonywanie przez nich poleceń służbowych, naruszanie ogólnie przyjętych norm społecznych, to problemy, z którymi w swojej codziennej pracy boryka się dyrektor każdej szkoły i placówki oświatowej.

Skuteczne wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracowników, szczególnie nauczycieli, jest jedną z trudniejszych umiejętności Dyrektora placówki oświatowej. Duża złożoność przepisów, mocno sformalizowana procedura oraz brak jednoznacznych kryteriów do kwalifikacji konkretnych czynów pracowników sprawia, że Dyrektor przystępujący do postępowania dyscyplinarnego musi mieć absolutną pewność słuszności oraz legalności swoich działań. Co więcej, po ostatnich zmianach przepisów w tym zakresie, do podjęcia niektórych czynności Dyrektor jest wręcz OBOWIĄZANY!!

Warto też pamiętać, że odpowiednio udokumentowane niewłaściwe zachowanie nauczyciela stanowić może istotny argument wobec ewentualnych, w tym m.in. wymuszonych organizacją, decyzji kadrowych.

 

Zapraszamy na szkolenia, a tych z Państwa, którzy nie mogą uczestniczyć w szkoleniu, do nabycia książki(220 stron).

 

więcej
< class="item_title"> Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? | e-szkolenie

Kompetencje kluczowe to najważniejszych i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, aby mógł osiągnąć sukces zarówo w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wskazane przez Unię Europejską 8 kompetencji kluczowych jest także wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Jego zadaniem jest bowiem kształtowanie tych właśnie kompetencji w procesie uczenia się ucznia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym e-szkoleniem, które jest kontynuacją e-szkolenia "Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej", a które wskaże, zasugeruje ciekawe metody pracy z podopiecznymi, które pomogą rozwinąć konkretne, wskazane umiejętnosci.

Przejdz do sklepu

więcej
< class="item_title"> Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? | e-szkolenie

W zakładce E-szkolenia zamieściliśmy nową propozycję szkolenia, która przeznaczona jest dla nauczycieli - przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?". Szkolenie porusza temat kształtowania kompetencji społecznych, które są jedną z kompetencji kluczowych wskazanych przez Radę Unii Europejskiej w zaleceniach z dnia 22 maja 2018 i tym samym coraz częściej znajdują się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki i wychowania.

Zapraszamy do zapoznania się w programem e-szkolenia.

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA>>

 

więcej
< class="item_title"> Kadry w oświacie | książka

Szkolenia "Kadry w oświacie - ujęcie praktyczne" już trwają, a tych z Państwa, którzy nie mogą w nich uczestniczyć zapraszamy do zakupu książki, w której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

 • czasu pracy
 • wynagrodzeń
 • ZFŚS
 • urlopów.

Książka zawiera także ponad 100 wzorów dokumentów, które ułatwią prowadzenie spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej.

Pozycja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej.

 

Przejście do SKLEPU z naszymi publikacjami.

więcej
< class="item_title"> Kim jest konsument? | e-lekcja

W bibliotece e-lekcji zamieściliśmy nową pozycję dedykowaną nastoletnim uczniom, która wyposaży młodych ludzi w wiedzę niezbędną każdemu konsumentowi.

 

Program e-lekcji:

1. Podstawowe pojęcia - konsument a przedsiębiorca

2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

3. Prawa konsumenta

4. Instytucje wspomagające konsumenta

 

Zapraszamy do obejrzenia wstępu do e-lekcji.

więcej
< class="item_title"> Kreatywność, Innowacje, TIK | nowa książka

"Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej" to nasza najnowsza publikacja książkowa, która pomoże wdrożyć do praktyki szkolnej innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe wśród uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji: PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Nowe zestawy badań

W zakładce badania zamieściliśmy nowe zestawy badań, które pozwolą przeprowadzić analizy różnego rodzaju zagadnień pojawiających się w szkołach zarówno dotyczących kwestii wychowawczych, jak i bezpieczeństwa czy też rozwoju uczniów i sprawowanej opieki nad nimi. 

Nasze nowości:

 • badanie przesiewowe - wraz z interpretacją wyników
 • palenie papierosów - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • bezpieczeństwo w sieci
 • świetlica szkolna

 

PRZEJDŹ DO BADAŃ

więcej
< class="item_title"> Nowości w naszej ofercie

Na nowy rok szkolny przygotowaliśmy już kilka nowych propozycji produktowych, które będą nieocenionym wsparciem w bieżącej, ale nie tylko, pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej. Pomogą one przygotować nauczycieli na nowy rok szkolny, wesprzeć nauczycieli-wychowawców w ich działaniach profilaktyczno-wychowawczych, a także udogodnią prace nad nowymi dokumentami szkolnymi, których nowelizacje wymusiły ostatnie zmiany prawa.

Nasze nowości na rok szkolny 2019/2020:

e-szkolenia:

 • Zadania i obowiązki nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy u progu roku szolnego - w nowym wydaniu
 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2019 r. i ich wpływ na organizację pracy nauczyciela
 • Ewaluacja pracy własnej nauczyciela
 • Awans zawodowy nauczycieli w praktyce - dostępny do emisji od 26 sierpnia br.
 • Savoir-vivre i dress code w placówce oświatowej
 • Motywowanie uczniów do pracy

a już wkrótce:

 • Projekt edukacyjny - od pomysłu do ewaluacji
 • Awans zawodowy w przepisach prawa - krok po kroku
 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej
 • Indywidualizacja w procesie nauczania
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

publikacje:

 • Procedura awansu zawodowego
 • Procedura realizacji innowacji pedagogicznej
 • Wewnątrzszkolny regulamin oceny z nową procedurą oceny
 • Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
 • Aktualne statuty: Technikum, Liceum, Szkoły branżowej I stopnia
 • Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkół ponadpodstawowych - już wkrótce

e-lekcje:

 • Budowanie pewności siebie
 • Inteligencja emocjonalna - już wkrótce

 

UWAGA: z końcem sierpnia na naszej stronie pojawi się nowa zakładka - Badania, gdzie znajdą Państwo propozycje gotowych badań ankietowych dotyczących różnych kwestii wychowawczych, profilaktycznych itp.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz współpracy.

 

Zespół ECRK

więcej
< class="item_title"> Ochrona danych osobowych | książka

Książka "Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli" jest już dostępna w sprzedaży w zakładce Publikacje.

Pomoże ona:

 • przygotować IOD do prawidłowego pełnienia swojej funkcji w szkole i placówce oświatowej
 • przygotować się do kontroli UODO
 • zapoznać się z obowiązkami wynikającymi ze stosowania na terenie szkoły/placówki oświatowej monitoringu wizyjnego
 • uzyskać odpowiedzi na wciąż pojawiające się pytania odnośnie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach systemu oświaty.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

więcej
< class="item_title"> Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 | nowa publikacja

W zakładce Publikacje umieściliśmy nową pozycję: Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21- wzory zarządzeń, regulaminów, procedurktóra zawiera zestaw niezbędnych dokumentów w szkole i placówce w tym nowym roku szkolnym w związku z sytuacją epidemiczną i wydanymi przepisami prawa w tym zakresie.  

Do publikacji został załączony także film z webinarium pt.: "Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21. Zadania Dyrektora szkoły i placówki. Rola nauczycieli.", w czasie którego zostały szczegółowo omówione nowe przepisy prawa i zadania dyrektora z nich wynikające oraz dokumenty, które składają się na niniejszą publikację.

A oto niektóre opinie na temat publikacji oraz szkolenia:

 

"Dziękuję serdeczne. MEN powinien uczyć się od Was."

"Dziękuję za rzeczowe materiały i wyjaśnienia."

"Dziękuję bardzo za kolejne, wartościowe szkolenie. Profesjonalne tak samo jak to z nadzoru pedagogicznego. To dla mnie duże wsparcie."

"Bardzo efetywne, rzeczowe szkolenie, dzękujemy."

"Pani Bożeno, serdecznie dziękuję bardzo za kolejne konkretne i rzeczowe spotkanie z Panią, za fantastycznie opracowane materiały, za interpretację i wsparcie. I mam nadzieję na więcej."

"Bardzo dziękuję za pomoc i rzeczowe wyjaśnienia. SUPER szkolenie :)"

 

Więcej szczegółow odnośnie publikacji znajdą Państwo w zakładce Publikacje>>

więcej
< class="item_title"> Pierwsza pomoc | e-szkolenie

Przypominamy o konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły - do 1 marca 2019 r.

Wszyscy pracownicy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej muszą zostać przeszkoleni z zasada udzielania pierwszej pomocy do dnia 1 marca 2019 r. Taki wymóg nakłada rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140). Proponowane przez nas e-szkolenie pozwoli spełnić ten prawny obowiązek, ale przede wszystkim społeczny. 

więcej
< class="item_title"> Pierwsze webinarium ECRK - bezpłatny film z wydarzenia

Nasze pierwsze Webinarium za nami! Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i podczas naszego internetowego spotkania gościliśmy ponad 400 dyrektorów oraz nauczycieli z całej Polski! :-)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy za pozytywne opinie po jego zakończeniu!  

 

W związku z licznymi prośbami o film z tego wydarzenia, nagranie zamieściliśmy w zakładce E-szkolenia. Film dostępny jest bezpłatnie, po zalogowaniu się na naszej stronie. 

 

Kolejne Webinaria już wkrótce, serdecznie zapraszamy! 

PRZEJDŹ DO FILMU

więcej
< class="item_title"> Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 | Webinaria

Rok szkolny 2020/21 będzie w nadzorze pedagogicznym rokiem szczególnym. Zarówno sam plan nadzoru, ale też jego bieżące sprawowanie i dokumentowanie wymagało będzie od Dyrektorow zmian zarówno w jego zakresie, ale też technikach czy narzędziach. 

Kilka miesięcy zdalnej pracy uczniów i nauczycieli, nowe zasady organizacji placówki i zapewniania bezpieczeństwa, a także szereg wytycznych i aktów prawnych, które obowiązywały będą od nowego roku szkolnego to zaledwie niektóre z aspektów, które uwzględnić trzeba będzie planując przyszłoroczny nadzór pedagogiczny.

Jak co roku zapraszamy Państwa na szkolenia pt „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”, które w formie webinaru poprowadzi Pan Dominik Linowski. 

Przygotowany materiał zawierał będzie oczywiście wzorcowy plan nadzoru, ale także zestaw narzędzi, niezbędnych do jego realizacji, oraz omówienie wszystkich istotnych zmian prawa, obowiązujących od nowego roku szkolnego.

Jak zwykle wyposażymy Państwa zarówno w solidny i świetny plan, jak również we wzory protokołów, arkuszy, narzędzi ewaluacyjnych i wszystkich innych, które pozwolą Dyrektorowi zaplanować jak i realizować nadzór pedagogiczny na najwyższym poziomie. 

Odrębny rozdział w materiałach stanowiło będzie omówienie wszystkich istotnych zmian przepisów wchodzących w życie od nowego roku szkolnego wraz ze wskazaniem sposobów ich wdrożenia i realizacji. W zależności od zakresu tych zmian, tradycyjnie, przygotujemy również wszystkie niezbędne nowe zarządzenia, regulaminy, procedury itd.

Oczekując powoli na ogłoszenie przez MEN nowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kolejnych projektów zmian przepisów, już dziś zapraszamy Państwa do zgłaszania się na jeden z terminów webinaru „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”. 

Terminy: 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 25 sierpnia oraz 3, 4, 7, 8 września br.

Czas trwania: 9:30 - 13:30

 

PRZEJDŹ DO WEBINARÓW>>

 

więcej
< class="item_title"> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie | e-szkolenie

Przedstawiamy nowe e-szkolenie, które w sposób jasny i czytelny prezentuje zasady świadczenia i organizacji pomocy pp uzględniając:

 • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
 • formy pomocy pp,
 • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
 • szkolną kwalifikację,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
 • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
 • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

 

Lektor przedstawi także praktyczne rozwiązania dotyczące udzielania i organizacji pomocy pp w szkole/placówce oświatowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dokumentowania pomocy pp, w którym znajdą Państwo także wzory dokumentów do stosowania w szkole/placówce.

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA

 

więcej
< class="item_title"> Prawa autorskie | e-lekcja dedykowana nastoletnim uczniom

Prowadzone przez nas badania pokazują, że ponad połowa uczniów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre ich działania naruszają prawa autorskie, a tym samym rodzą za sobą określone konsekwencje. Proponowana e-lekcja "Prawa autorskie - dlaczego należy ich przestrzegać?" przygotuje uczniów do stosowania przepisów o prawach autorskich - zarówno na gruncie szkolnym jak i w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie będą zapraszani przez lektora do wykonywania krótkich ćwiczeń, które utrwalą przekazane wiadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami.

więcej
< class="item_title"> Projekt edukacyjny | e-szkolenie

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która coraz częściej gości w polskiej szkole, jednak nauczyciele nie zawsze są przygotowani do jej stosowania.

Proponujemy szkolenie, które pozwoli nauczycielom poznać metodę projektu, pokaże jak realizować projekty w szkole, podpowie jakie formy i zasady oceniania stosować, tak aby przynosiły one jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, a nauczycielom zawodową satysfakcję.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> RODO cz. III | e-szkolenie

Najnowsze e-szkolenie, które odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w swojej codziennej pracy, jednocześnie wyjaśniając i wskazując prawidłową ścieżkę postępowania w danej sytuacji.

Poruszane tematy to m.in.:

 • publikowanie prac pisemnych uczniów
 • nagrywanie głosu nauczyciela
 • nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców
 • wywieszanie podpisanych prac plastycznych
 • przekazywanie informacji o uczniu dziadkom
 • wywoływanie uczniów po nazwisku
 • monitoring w szkole
 • listy obecności na zebraniach
 • przetwarzanie danych osobowych nauczyciela przez pracodawcę

 

Zastosowana forma szkolenia - stawiane pytania i udzielane odpowiedzi (z uzasadnieniem), na pewno pomoże nauczycielom zrozumieć obecne regulacje, a przede wszystkim stosować je w praktyce, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, a administratorowi spokojny sen.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

więcej
< class="item_title"> Rola i zadania nauczyciela w procesie oceny jego pracy | e-szkolenie

Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy regulujące tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Co ważne, aktualne zapisy, tak jak i poprzednie przewidują bardzo szeroki zakres oceny (od 9 kryteriów dla stażysty, do 23 dla nauczyciela dyplomowanego), gdzie kluczowa okazuje się być rola samych nauczycieli w odpowiednim dokumentowaniu swojej pracy oraz przygotowaniu się do oceny. 

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo