< class="item_title"> Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów? | e-szkolenie

Kompetencje kluczowe to najważniejszych i najbardziej podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, aby mógł osiągnąć sukces zarówo w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Wskazane przez Unię Europejską 8 kompetencji kluczowych jest także wyzwaniem dla każdego nauczyciela. Jego zadaniem jest bowiem kształtowanie tych właśnie kompetencji w procesie uczenia się ucznia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym e-szkoleniem, które jest kontynuacją e-szkolenia "Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej", a które wskaże, zasugeruje ciekawe metody pracy z podopiecznymi, które pomogą rozwinąć konkretne, wskazane umiejętnosci.

Przejdz do sklepu

więcej
< class="item_title"> Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? | e-szkolenie

W zakładce E-szkolenia zamieściliśmy nową propozycję szkolenia, która przeznaczona jest dla nauczycieli - przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: "Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?". Szkolenie porusza temat kształtowania kompetencji społecznych, które są jedną z kompetencji kluczowych wskazanych przez Radę Unii Europejskiej w zaleceniach z dnia 22 maja 2018 i tym samym coraz częściej znajdują się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z oczekiwanych efektów nauki i wychowania.

Zapraszamy do zapoznania się w programem e-szkolenia.

 

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA>>

 

więcej
< class="item_title"> Kadry w oświacie | książka

Szkolenia "Kadry w oświacie - ujęcie praktyczne" już trwają, a tych z Państwa, którzy nie mogą w nich uczestniczyć zapraszamy do zakupu książki, w której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

 • czasu pracy
 • wynagrodzeń
 • ZFŚS
 • urlopów.

Książka zawiera także ponad 100 wzorów dokumentów, które ułatwią prowadzenie spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej.

Pozycja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej - edytowalnej.

 

Przejście do SKLEPU z naszymi publikacjami.

więcej
< class="item_title"> Kim jest konsument? | e-lekcja

W bibliotece e-lekcji zamieściliśmy nową pozycję dedykowaną nastoletnim uczniom, która wyposaży młodych ludzi w wiedzę niezbędną każdemu konsumentowi.

 

Program e-lekcji:

1. Podstawowe pojęcia - konsument a przedsiębiorca

2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

3. Prawa konsumenta

4. Instytucje wspomagające konsumenta

 

Zapraszamy do obejrzenia wstępu do e-lekcji.

więcej
< class="item_title"> Kreatywność, Innowacje, TIK | nowa książka

"Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej" to nasza najnowsza publikacja książkowa, która pomoże wdrożyć do praktyki szkolnej innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe wśród uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji: PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Nowe zestawy badań

W zakładce badania zamieściliśmy nowe zestawy badań, które pozwolą przeprowadzić analizy różnego rodzaju zagadnień pojawiających się w szkołach zarówno dotyczących kwestii wychowawczych, jak i bezpieczeństwa czy też rozwoju uczniów i sprawowanej opieki nad nimi. 

Nasze nowości:

 • badanie przesiewowe - wraz z interpretacją wyników
 • palenie papierosów - dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • bezpieczeństwo w sieci
 • świetlica szkolna

 

PRZEJDŹ DO BADAŃ

więcej
< class="item_title"> NOWOŚCI W OFERCIE ECRK!

Na nowy rok szkolny przygotowaliśmy już nowe propozycje dla dyrektora, nauczycieli i pracowników kadrowo-płacowych.

Zestawienie zaplanowanych przez nas szkoleń/webinarów znajdą Państwo tutaj >>>, natomiast poniżej przedstawiamy pozostałe nowości z naszej oferty:

1. E-szkolenia (dostępne pojedynczo i w atrakcyjnych cenowo pakietach - 3, 5 i 10 e-szkoleń)

2. Publikacje (do pobrania już w kilka chwil po dokonaniu zamówienia)

 • Wzorcowe standardy ochrony małoletnich - WKRÓTCE
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych – po zmianach od 1 lipca 
 • NOWE WZORY INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA
 • Praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników – zmiany w Kodeksie pracy z filmem z webinarium i pełną dokumentacją
 • Regulamin pracy – z zapisami dotyczącymi kontroli trzeźwości pracowników NOWE WYDANIE
 • Program wychowawczo-profilaktyczny – różne części: Aktywność fizyczna,Kompetencje cyfrowe, Uczeń przybyły z zagranicy, Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, Sytuacja trudne, traumatyczne oraz sytuacje kryzysowe.

3. Badania (badania przeprowadzane są online, wyniki otrzymują Państwo w formie wykresów

 • Aktywność fizyczna uczniów
 • Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Prawidłowość oceniania, funkcja oceny szkolnej
 • Umiejętności cyfrowe uczniów i nauczycieli.

4. E-lekcje

5. Spotkania online dla rodziców, m.in.:

 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice by wspierać rozwój dziecka.
 • Rodzice, potrzebuję Waszej obecności czyli jak projektować przestrzeń rozwojową dziecka.
 • Pozwólcie mi rozkwitać czyli jak optymalnie wspomagać rozwój sensoryczny dziecka.
 • Jak rzeźbić mózg dziecka, by jego rozwój poznawczy przebiegał optymalnie.
 • Cztery kroki do porozumienia czyli jak efektywnie komunikować się z dzieckiem.
 • Jak na co dzień kształtować kompetencje komunikacyjne dziecka.
 • Sytuacje trudne wychowawczo – co mogą zrobić rodzice, a czego robić nie powinni. (...)

Serdecznie zaprszamy

Dominik Linowski z Zespołem ECRK

 

więcej
< class="item_title"> Ochrona danych osobowych | książka

Książka "Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli" jest już dostępna w sprzedaży w zakładce Publikacje.

Pomoże ona:

 • przygotować IOD do prawidłowego pełnienia swojej funkcji w szkole i placówce oświatowej
 • przygotować się do kontroli UODO
 • zapoznać się z obowiązkami wynikającymi ze stosowania na terenie szkoły/placówki oświatowej monitoringu wizyjnego
 • uzyskać odpowiedzi na wciąż pojawiające się pytania odnośnie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach systemu oświaty.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

więcej
< class="item_title"> Oswiatowo.pl

 

Mamy przyjemność przedstawić nasz nowy projekt - OŚWIATOWO ! 

To internetowe źródło wiedzy dedykowane jest przede wszystkim dyrektorom jednostek systemu oświaty, ale treści będziemy także kierować do nauczycieli i rodziców. 

Eksperci z danej dziedziny przygotowują artykuły, wzory dokumentów, filmy, podcasty a także odpowiadają z zakresu:

 • prawa oświatowego
 • zarządzania finansami
 • prawa pracy
 • nadzoru pedagogicznego i ewaluacji
 • administrowania placówką
 • kontroli zarządczej i audytu
 • analizy efektów kształcenia
 • organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • nowoczesnych metod nauczania
 • i nie tylko...

Zapraszamy 15 kwietnia na www.oswiatowo.pl !

 

Dominik Linowski, Bożena Browarczyk, Beata Linowska i Dariusz Skrzyński

Zespół Oświatowo

 

więcej
< class="item_title"> Pierwsza pomoc | e-szkolenie

Przypominamy o konieczności przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły - do 1 marca 2019 r.

Wszyscy pracownicy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej muszą zostać przeszkoleni z zasada udzielania pierwszej pomocy do dnia 1 marca 2019 r. Taki wymóg nakłada rozporządzenie MEN z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2140). Proponowane przez nas e-szkolenie pozwoli spełnić ten prawny obowiązek, ale przede wszystkim społeczny. 

więcej
< class="item_title"> Pierwsze webinarium ECRK - bezpłatny film z wydarzenia

Nasze pierwsze Webinarium za nami! Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania i podczas naszego internetowego spotkania gościliśmy ponad 400 dyrektorów oraz nauczycieli z całej Polski! :-)

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy za pozytywne opinie po jego zakończeniu!  

 

W związku z licznymi prośbami o film z tego wydarzenia, nagranie zamieściliśmy w zakładce E-szkolenia. Film dostępny jest bezpłatnie, po zalogowaniu się na naszej stronie. 

 

Kolejne Webinaria już wkrótce, serdecznie zapraszamy! 

PRZEJDŹ DO FILMU

więcej
< class="item_title"> Plan nadzoru pedagogicznego 2021/22 i Plan działań wspierających

Rok szkolny 2021/22 ma być rokiem powrotu do „normalności” w pracy placówek oświatowych, co oznacza, że (nadchodzący rok) będzie pełen wyzwań, również w kwestii nadzoru pedagogicznego.  Poza jego zwyczajowym zakresem i formami dodatkowo należało będzie zdiagnozować, zaplanować, przeprowadzić, a na koniec wreszcie ocenić efekty działań podejmowanych przez placówkę i nauczycieli w celu zmniejszenia skutków pandemii. Wymagało to będzie od Dyrektora ujęcia zarówno w planie kontroli, planowanym monitorowaniu czy wreszcie wspomaganiu nauczycieli i placówki. 

Powrót do nauki po okresie pandemii nie będzie jedynym wyzwaniem w tegorocznym planie. 

Nowe kierunki rozwoju polityki oświatowej, uczniowie wracający do placówki po długiej przerwie oraz szereg zmian prawa to zagadnienia, które niewątpliwe powinny być znane i uwzględnione nie tylko na potrzeby tworzenia Planu Nadzoru, ale również z racji początku nowego roku szkolnego. 

Zapraszamy na szkolenie, na którym pomożemy Dyrektorom sprostać wszystkim nowym wymaganiom stawianym w opisanym wyżej zakresie. Poza planem nadzoru i narzędziami do jego realizacji omówimy i przedstawimy również wzorcowy plan działań wspierających placówkę po pandemii oraz omówimy i wyjaśnimy wszystkie istotne zmiany prawa wchodzące w życie od 1 września 2021 r.

Szkolenia stacjonarne >>

Szkolenia online >>

więcej
< class="item_title"> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie | e-szkolenie

Przedstawiamy nowe e-szkolenie, które w sposób jasny i czytelny prezentuje zasady świadczenia i organizacji pomocy pp uzględniając:

 • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
 • formy pomocy pp,
 • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
 • szkolną kwalifikację,
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
 • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
 • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

 

Lektor przedstawi także praktyczne rozwiązania dotyczące udzielania i organizacji pomocy pp w szkole/placówce oświatowej.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem dotyczącym dokumentowania pomocy pp, w którym znajdą Państwo także wzory dokumentów do stosowania w szkole/placówce.

PRZEJDŹ DO E-SZKOLENIA

 

więcej
< class="item_title"> Prawa autorskie | e-lekcja dedykowana nastoletnim uczniom

Prowadzone przez nas badania pokazują, że ponad połowa uczniów nie zdaje sobie sprawy, że niektóre ich działania naruszają prawa autorskie, a tym samym rodzą za sobą określone konsekwencje. Proponowana e-lekcja "Prawa autorskie - dlaczego należy ich przestrzegać?" przygotuje uczniów do stosowania przepisów o prawach autorskich - zarówno na gruncie szkolnym jak i w życiu codziennym. W trakcie zajęć uczniowie będą zapraszani przez lektora do wykonywania krótkich ćwiczeń, które utrwalą przekazane wiadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami.

więcej
< class="item_title"> Projekt edukacyjny | e-szkolenie

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która coraz częściej gości w polskiej szkole, jednak nauczyciele nie zawsze są przygotowani do jej stosowania.

Proponujemy szkolenie, które pozwoli nauczycielom poznać metodę projektu, pokaże jak realizować projekty w szkole, podpowie jakie formy i zasady oceniania stosować, tak aby przynosiły one jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, a nauczycielom zawodową satysfakcję.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU

więcej
< class="item_title"> Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych

 

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych określiła próga bagatelności zamówienia publicznego na kwotę netto (zakupy o wartości jednostkowej) od 50 tyś zł do 130 tyś zł. Do tych zamówień należy stosować procedury określone w ustawie, natomiast do zamówień poniżej kwoty 50 tyś zł netto, należy stosować własne proceury związane z ich udzielaniem.

Tym samym przygotowaliśmy publikację: Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły, która doprecyzowuje wszelkie kwestii proceduralne dotyczące zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł., ułatwi stosowanie przepisów określonych w ustawie i przeprowadzi każdego uczestnika przez proces udzielania zamówienia publicznego. 

Zapraszamy do zapoznania się z PUBLIKACJĄ >>

 

12-11-2020

więcej
< class="item_title"> RODO cz. III | e-szkolenie

Najnowsze e-szkolenie, które odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli w kwestii stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w swojej codziennej pracy, jednocześnie wyjaśniając i wskazując prawidłową ścieżkę postępowania w danej sytuacji.

Poruszane tematy to m.in.:

 • publikowanie prac pisemnych uczniów
 • nagrywanie głosu nauczyciela
 • nagrywanie uroczystości szkolnych przez rodziców
 • wywieszanie podpisanych prac plastycznych
 • przekazywanie informacji o uczniu dziadkom
 • wywoływanie uczniów po nazwisku
 • monitoring w szkole
 • listy obecności na zebraniach
 • przetwarzanie danych osobowych nauczyciela przez pracodawcę

 

Zastosowana forma szkolenia - stawiane pytania i udzielane odpowiedzi (z uzasadnieniem), na pewno pomoże nauczycielom zrozumieć obecne regulacje, a przede wszystkim stosować je w praktyce, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, a administratorowi spokojny sen.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

więcej
< class="item_title"> Standardy ochrony małoletnich - propozycje ECRK

Już od 15 lutego 2024 r. każde przedszkole, szkoła i placówka, bez względu na charakter właścicielski, będzie musiało podjąć działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie standardów ochrony małoletnich uczęszczających i przebywających w tych jednostkach.Zgodnie z przepisami (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)) do 15 sierpnia 2024 r. STANDARDY muszą zostać wdrożone.

Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

ECRK Białystok przygotowało kilka propozycji, które ułatwią Państwu podjęcie pierwszego kroku w wypełnieniu ww. obowiązku:

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół ECRK

 

 

więcej
< class="item_title"> Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące udzialenia zamówień publicznych do kwoty 130 tyś. zł., które odbędą się w dniach 4 i 5 lutego.

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia zamówień publicznych już obowiązują. Spod rządów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe zamówienia). Jak zatem prawidłowo dokonywać zamówień towarów, usług do tej kwoty? Zapraszamy Państwa Dyrektorów i pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy na co dzień zajmują się „małymi” zamówieniami publicznymi, do udziału w jednodniowym szkoleniu w formie webinarium, w trakcie którego pokażemy jak efektywnie i bezpiecznie udzielać zamówień po zmianach prawa, pokażemy praktyczne aspekty udzielania zamówień i wskażemy jak najlepiej napisać/ dostosować do własnych potrzeb wewnętrzne regulaminy zamówień do kwoty 130 tyś PLN.

 

Proponowane webinarium pozwoli:

 • poznać aktualne regulacje związane z systemem zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN.
 • podnieść umiejętności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury zamówieniowej.
 • wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień poniżej 130 tyś PLN. 
 • dokonać należytej sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • poznać dobrą praktykę oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających.
 • dowiedzieć się jak spełnić planowany obowiązek upubliczniania informacji o udzieleniu zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł.

 

Poznaj program szkolenia>>

 

 

 

więcej
< class="item_title"> Zapraszamy na szkolenia!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na już zaplanowane przez nas szkolenia.

Poniżej przedstawiamy tematy wraz terminami spotkań, natomiast wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo przy każdym szkoleniu w zakładce WEBINARIAszkolenia poukładane są chronologicznie lub najeżdżając kursorem i wciskając wybraną datę szkolenia w tabeli:

 

 Temat szkolenia: 

Terminy: 
 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2023/2024 

 

11-06 

26-06

♦ Zatrudnianie pracowników oświaty – nowości dla dyrektora 

7-06

 SYGNALIŚCI W OŚWIACIE 2024 – opracowanie i wdrożenie obowiązkowej dokumentacji 25-06
 Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowo-wychowawczych, które oferują również miejsca noclegowe 12-06 
♦ Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025

13-08

14-08

20-08

21-08

23-08

26-08

4-09

5-09

9-09

♦ ŚWIADECTWO PRACY W OŚWIACIE – JAK WYPEŁNIĆ, SPROSTOWAĆ 27-08
♦ Kwestionowane zapisy statutów z komentarzem 29-08
♦ Bezpieczeństwo w świetle przepisów oświatowych i pozaoświatowych – obowiązki szkoły i nauczycieli, odpowiedzialność, interwencja, dokumentacja 17-09

 

Serdecznie zapraszamy, 

 

Dominik Linowski z Zespołem ECRK

więcej

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo