E-szkolenia
NOWOŚĆ | Zatrudnianie pracowników w oświacie
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 210 min
Szanowni Państwo!    Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli ...
Cena:
295.00 zł
Więcej
Prawa rodziców w szkole, czyli o zadaniach i uprawnieniach rady rodziców
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 45 min
Proponowane e-szkolenie dostarcza wyczerpujących informacji na temat uprawnień oraz zadań, jakie stoją przed radą rodzic...
Cena:
199.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Prawa nauczyciela w sytuacjach konfliktowych
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 60 min
Nauczyciele w swojej pracy niejednokrotnie stykają się z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, czynami, które godzą w ich ...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Zadania i obowiązki nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy u progu roku szkolnego
Tematyka: Bezpieczeństwo, Dokumentacja szkolna, Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 44 min
Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel ma do wykonania wiele zadań. Dotyczą one: zaplanowania procesu edukacyj...
Cena:
215.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Czas pracy nauczyciela, czyli ile godzin i jakie zadania może (musi) wykonywać pedagog?
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 88 min
Proponowane przez nas e-szkolenie to kompendium wiedzy o czasie pracy, zadaniach, poleceniach służbowych, pensum nauczyc...
Cena:
285.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Nauczanie problemowe, czyli jak nauczyć uczniów myśleć samodzielnie
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 54 min
Nauczanie problemowe to niewatpliwie jedna z najefektywniejszych strategii nauczania, która wyzwala u ucznia samodzielno...
Cena:
235.00 zł
Więcej
IPET - konstruowanie, znaczenie i przykłady, czyli jak prosto go opracować
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Pomoc pp    |    Czas trwania: 49 min
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowuje się dla każdego ucznia/wychowankowanka, który posiada or...
Cena:
225.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
Tematyka: Nauczanie, Pomoc pp    |    Czas trwania: 60 min
Dostarczenie przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oznacza, że każda jednostka oświatowa musi sp...
Cena:
250.00 zł
Więcej
Neurodydaktyka w procesie uczenia się - nauczania
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 83 min
„Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić", to myśl przewodnia proponowanego...
Cena:
255.00 zł
Więcej
Depresja u dzieci i młodzieży - jak pomóc uczniom? Wskazówki dla nauczycieli
Tematyka: Bezpieczeństwo, Pomoc pp    |    Czas trwania: 51 min
Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież, szczególnie w obecnych czasach. Depresja wieku dziecięcego jest t...
Cena:
230.00 zł
Więcej
Udzielanie zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN po zmianach prawa
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 300 min
Spod rządów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe za...
Cena:
325.00 zł
Więcej
Projekt edukacyjny - od pomysłu do ewaluacji
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 43 min
Projekt edukacyjny jest metodą znaną w polskich szkoła, jednak nie zawsze w sposób skuteczny wykorzystywaną przez nauczy...
Cena:
225.00 zł
Więcej
E-papierosy – kiedy moda staje się zagrożeniem dla zdrowia młodych ludzi
Tematyka: Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 38 min
Coraz więcej młodych ludzi wapuje, także przy pełnej aprobacie rodziców. Dlaczego? M.in. dlatego, że e-papierosy reklamo...
Cena:
230.00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo informatyczne szkoły - o zagrożeniach w sieci, ich skutkach i zadaniach pracowników szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa IT
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 48 min
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań...
Cena:
230.00 zł
Więcej
Jak radzić sobie ze stresem?
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 63 min
Problem stresu dotyczy każdego człowieka. Tempo codziennego życia, nadmiar obowiązków, ciągłe zmiany, obecna sytuac...
Cena:
220.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Depresja u dzieci i młodzieży - wskazówki dla rodziców
Tematyka: Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 45 min
Coraz więcej dzieci zmaga się z depresją, która często jest mylona z buntem okresu dorastania. Pozostaje ona wtedy bez i...
Cena:
205.00 zł
Więcej
Patotreści w cyberprzestrzeni, czyli co nauczyciel i rodzic o nowym zagrożeniu wiedzieć powinien
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 52 min
Patotreści stały się poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania (raport Fundacji Dajemy Dzieciom ...
Cena:
250.00 zł
Więcej
Etyczny pracownik szkoły - o etyce i korupcji w jednostce oświatowej
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 34 min
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020, podobnie jak programy z lat poprzednich, kładzie ogromn...
Cena:
195.00 zł
Więcej
Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje niezbędne każdemu pracownikowi
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 40 min
Proponowane e-szkolenie to kompleksowy zbiór informacji niezbędnych każdemu pracownikowi jednostki oświatowej. Przekazan...
Cena:
145.00 zł
Więcej
Narkotyki i dopalacze - wszystko, co należy wiedzieć
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 47 min
E-szkolenie poświęcone substancjom psychoaktywnym jest dedykowane rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz nauczyc...
Cena:
195.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 80
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo