E-szkolenia
NOWOŚĆ | E-papierosy – kiedy moda staje się zagrożeniem dla zdrowia młodych ludzi
Tematyka: Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 38 min
Coraz więcej młodych ludzi wapuje, także przy pełnej aprobacie rodziców. Dlaczego? M.in. dlatego, że e-papierosy reklamo...
Cena:
230.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Jak radzić sobie ze stresem?
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 63 min
Problem stresu dotyczy każdego człowieka. Tempo codziennego życia, nadmiar obowiązków, ciągłe zmiany, obecna sytuac...
Cena:
220.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Depresja u dzieci i młodzieży - jak pomóc uczniom? Wskazówki dla nauczycieli
Tematyka: Bezpieczeństwo, Pomoc pp    |    Czas trwania: 51 min
Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież, szczególnie w obecnych czasach. Depresja wieku dziecięcego jest t...
Cena:
230.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Bezpieczeństwo informatyczne szkoły - o zagrożeniach w sieci, ich skutkach i zadaniach pracowników szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa IT
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 48 min
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań...
Cena:
230.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Depresja u dzieci i młodzieży - wskazówki dla rodziców
Tematyka: Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 45 min
Coraz więcej dzieci zmaga się z depresją, która często jest mylona z buntem okresu dorastania. Pozostaje ona wtedy bez i...
Cena:
205.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Patotreści w cyberprzestrzeni, czyli co nauczyciel i rodzic o nowym zagrożeniu wiedzieć powinien
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 52 min
Patotreści stały się poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania (raport Fundacji Dajemy Dzieciom ...
Cena:
250.00 zł
Więcej
Prawa rodziców w szkole, czyli o zadaniach i uprawnieniach rady rodziców
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 45 min
Proponowane e-szkolenie dostarcza wyczerpujących informacji na temat uprawnień oraz zadań, jakie stoją przed radą rodzic...
Cena:
199.00 zł
Więcej
Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 51 min
Szkolenie stanowi rozszerzenie i rozwinięcie szkolenia: "Postępowania nauczyciela w sytuacji zagrożenia", skupiając się ...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje niezbędne każdemu pracownikowi
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 40 min
Proponowane e-szkolenie to kompleksowy zbiór informacji niezbędnych każdemu pracownikowi jednostki oświatowej. Przekazan...
Cena:
145.00 zł
Więcej
Efektywne e-nauczanie, czyli jak pracować z uczniami w sytuacji komunikacji zapośredniczonej?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 38 min
Kształcenie zdalne jako nowa, szczególna forma kształcenia rodzi pytania o organizację, metody oraz środki nauczani...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Narkotyki i dopalacze - wszystko, co należy wiedzieć
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 47 min
E-szkolenie poświęcone substancjom psychoaktywnym jest dedykowane rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz nauczyc...
Cena:
195.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Etyczny pracownik szkoły - o etyce i korupcji w jednostce oświatowej
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 34 min
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 - 2020, podobnie jak programy z lat poprzednich, kładzie ogromn...
Cena:
195.00 zł
Więcej
O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować zdalną naukę z uczniami?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 36 min
Organizacja zdalnej pracy z uczniami to jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed nauczycielami. Nowe rozporządzenie...
Cena:
200.00 zł
Więcej
Jak pracować z błędem, aby stał się pozytywnym doświadczeniem dla ucznia?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 41 min
Uczniowie boją się błędów, boją się je popełniać. Często przyczyną takiej sytuacji jest obawa przed oceną wystawianą prz...
Cena:
220.00 zł
Więcej
IPET - konstruowanie, znaczenie i przykłady, czyli jak prosto go opracować
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Pomoc pp    |    Czas trwania: 49 min
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowuje się dla każdego ucznia/wychowankowanka, który posiada or...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Jak stworzyć zgrany zespół klasowy?
Tematyka: Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 68 min
Dostępne do emisji od 20 października Przed każdym nauczycielem wychowawcą stoi nie lada wyzwanie - integracja zespołu ...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Motywowanie uczniów do pracy
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 53 min
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i nadrzędzi do skutecznego motywowania uczniów pokolenia millenialsó...
Cena:
215.00 zł
Więcej
Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym?
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 57 min
Kompetencje społeczne są podstawą życia w społeczeństwie, dlatego tak ważne jest rozwijanie ich już od początku życia ...
Cena:
185.00 zł
Więcej
Rada pedagogiczna - uprawnienia, zasady pracy i dokumentowania
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 33 min
Proponowane szkolenie dostarcza wyczerpujących informacji na temat: uprawnień stanowiących i opiniujących Rady Pedago...
Cena:
200.00 zł
Więcej
Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny    |    Czas trwania: 34 min
Ewaluacja zewnętrzna to duże wyzwanie przede wszystkim dla rady pedagogicznej. Aby wizyta zespołu ewaluacyjnego przebieg...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 73
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo