Aktualności
zdjecie_aktualnosci
Odpowiedzi MEiN na pytania dotyczące ograniczenia funkcjonowania ...
MEiN odpowiedział na kluczowe pytania, które pojawiły się w związku z ogranic...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Zawieszenie zajęć w klasach IV-VIII SP i SPP - komunikat MEiN
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół pon...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
PPK w szkołach samorządowych już od 1 stycznia 2021 r. - wzory do...
  Rozpoczęcie wdrożenia w poszczególnych placówkach oświatowych ...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Zatrudnienie jedynego pracownika niepedagogicznego
  Pytanie: Jak poprawnie powinien mieć ...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Archiwalne | Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych od 1...
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie ob...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? ...
W zakładce E-szkolenia zamieściliśmy nową propozycję szkolenia, która przezna...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Powierzenie nauczycielowi obowiązków inspektora BHP
  Pytanie: Czy można powierzyć nauczycielo...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Udostępnianie protokołów z zebrań rady pedagogicznej
Z każdego zebrania rady pedagogicznej musi być sporządzony protokół....
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Czy szkoła powinna poinformować o tym, że konkretny uczeń/ nauczy...
...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Jak stworzyć swój własny WebQuest? - bezpłatny instruktaż
  WebQuest to rodzaj metody projektów. Nastawiony jest on na ucz...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Kiedy obowiązuje Karta Nauczyciela a kiedy Kodeks pracy?
  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz ich prawa i obowiązki uza...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Wicedyrektor - jak może wspierać dyrektora?
  Art. 68 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nakłada na dyrektora bar...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacj...
  Katalog zadań dyrektora przedszkol...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Zniżka godzin na stanowisku kierowniczym
  Pytanie: Czy wicedyrektor i kierownik...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Uwaga! Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół
  W wytycznych MEN, MZ i GIS dodany został nowy zapis, konieczny...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Zapraszamy na nowe webinaria!
  Na październik zaplanowaliśmy dwa szkolenia, w formie webinari...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w związku z ewentual...
  Z pewnością o planie nadzoru pedagogicznego napisano już bardz...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
zdjecie_aktualnosci
Czy związek zawodowy może mieć dostęp do danych z wniosków o przy...
  W szkole nie funkcjonuje komisja socjalna, w zwią...
Bezpłatny dostęp dla zarejestrowanych.
Zaloguj się
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo