Badania
NOWOŚĆ | Bezpieczeństwo w sieci
Tematyka: Wychowanie i opieka   
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w trakcie ich korzystaniu z mediów społecznościowych, inter...
Cena:
39.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tematyka: Pomoc pp   
Proponowane badanie pozwala dokonać oceny prowadzonych przez szkołę/placówkę działań w zakresie świadczenia pomocy psych...
Cena:
32.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Współpraca z rodzicami
Tematyka: Rodzice   
Budowanie prawidłowych i trwałych relacji na linii nauczyciele, rodzice/ prawni opiekunowie uczniów jest jednym z podsta...
Cena:
33.21 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Efektywność zdalnego nauczania
Tematyka: Nauczanie   
Epidemia postawiła przed nauczycielami nowe zadanie - nauczanie zdalne stało się obowiązkiem każdego nauczyciela. Tym sa...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Badanie przesiewowe - z interpretacją wyników
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Proponowane badanie przesiewowe obejmuje następującą tematykę: środki psychoaktywne – narkotyki, dopalacze, cyberprz...
Cena:
159.00 zł
Więcej
Środki psychoaktywne - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sier...
Cena:
79.00 zł
Więcej
Wychowanie do wartości - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
45.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Efektywność zdalnego nauczania wraz z interpretacją wyników
Tematyka: Nauczanie   
Epidemia postawiła przed nauczycielami nowe zadanie - nauczanie zdalne stało się obowiązkiem każdego nauczyciela. Tym sa...
Cena:
990.00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Temat bezpieczeństwa uczniów jest zagadnieniem, z którym spotykają się dorośli codziennie. Zjawisko agresji i przem...
Cena:
39.00 zł
Więcej
Wychowanie do wartości - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Palenie papierosów - dla szkół ponadpodstawowych
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Palenie wyrobów tytoniowych jest zjawiskiem bardzo popularnym, zarówno wśród dorosłych jak i młodych ludzi. Zjawisko pa...
Cena:
29.00 zł
Więcej
Praca domowa
Tematyka: Nauczanie   
  "Praca domowa" to badanie (gotowe zestawy pytań), które kierujemy do: uczniów, nauczycieli i rodziców. A...
Cena:
36.00 zł
Więcej
Atrakcyjność zajęć
Tematyka: Nauczanie   
Atrakcyjność zajęć jest nieodzowna dla ich skuteczności edukacyjnej. Należy zaspokajać, ale i rozwijać zaintresowania uc...
Cena:
32.00 zł
Więcej
Środki psychoaktywne - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sier...
Cena:
79.00 zł
Więcej
Profilaktyka antynarkotykowa - pełen badanie dla małych SP
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Badanie oferujemy małym szkołom podstawowym, których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Szkoły zgodnie z zapisami ...
Cena:
589.00 zł
Więcej
Cyberprzemoc - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia...
Cena:
41.00 zł
Więcej
Cyberprzemoc - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia...
Cena:
41.00 zł
Więcej
Świetlica szkolna
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Zapisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w art. 105 wskazują na konieczność zapewnienia zajęć świetlic...
Cena:
32.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 18 z 18
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo