NOWOŚĆ | Procedura interwencji prawnej: Procedura składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo    |    Czas trwania: 93 min

Zgodnie z przepisami od 15 lutego 2024 r. jednostki oświatowe w ramach Standardów ochrony małoletnich muszą mieć wdrożone procedury zgłaszania: albo do prokuratury podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa albo złożenia wnioku do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka lub wszczynania procedury niebieskie karty.  Owe procedury powinny wskazywać osobę/osoby odpowiedzialne za wszczynanie poszczególnych interwencji, a te osoby powinny rozumieć kiedy w i jakich sytuacjach należy podjąć się konkretnych działań: tj. czy zgłosić sprawę do prokuratory, czy wystąpić do sąd o wgląd w sytuację rodziny czy też wypełnić Niebieską Kartę.

Z proponowanego e-szkolenia dowiedzą się Państwo jak ma wygląć interwencja karna i kiedy ją zastosować. 

 

W programie:

 1. Schemat interwencji w jednostce oświatowej
 2. Interwencja karna
 3. Kategorie przestępstw, które podlegają interwencji karnej
 4. Jakie zachowania są uznawane za przestępstwo?
 5. Podstawa prawna interwencji karnej
 6. Gdzie i w jaki sposób zgłaszamy przestępstwa?
 7. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 8. A co w przypadku gdy sprawcą przestępstwa jest osoba nieletnia przed 17 rokiem życia?
 9. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracowników, wolontariuszy, praktykantów, inne osoby dorosłe
 10. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
 11. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią (przed 17 rokiem życia)

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: grudzień 2023 r.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

195,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo