NOWOŚĆ | Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych - co każdy pracownik wiedzieć powinien?
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo    |    Czas trwania: 126 min

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich wprowadza obowiązek wdrożenia w jednostkach oświatowych standardów ochrony małoletnich. Są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a także i rówieśników.

W przygotowaniu standardów i póżniej realizacji nowych regulacji szkolny będą musieli brać czynny udział pracownicy szkoły, a także je rozumieć, dlatego zapraszamy do wyświetlenia e-szkolenia członkom rady pedagogicznej, aby poznali nowe przepisy, zrozumieli je i swoje obowiązki oraz aktywnie działali na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków dla swoich podopiecznych w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej, a także skutecznie przeciwdziałali przemocy domowej (poprzez procedury interwencji).

Progarm e-szkolenia:

Cześć informacyjna

  1. Prawny obowiązek ustanowienia standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
  2. Czym i po co są standardy ochrony małoletnich?
  3. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów w oświacie i w danej jednostce?
  4. Co składa się na standardy ochrony małoletnich?
  5. Kontrole obowiązku wprowadzenia STANDARDÓW?
  6. Kary związane z ochroną małoletnich

Cześć praktyczna

  1. Rola nauczyciela, pracownika w strukturze ochrony małoletnich
  2. Zasady bezpiecznych relacji między pracownikami a dziećmi
  3. Definicja krzywdzenia dziecka, jak rozpoznać krzywdzenie
  4. Procedury interwencji przed krzywdzeniem – szkolne i prawne

 

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: listopad 2023 r.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

260,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo