NOWOŚĆ | Procedura interwencji prawnej: Procedura przygotowania wniosku o wgląd w sytuację rodziny
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo    |    Czas trwania: 75 min

Zgodnie z przepisami od 15 lutego 2024 r. jednostki oświatowe w ramach Standardów ochrony małoletnich muszą mieć wdrożone procedury zgłaszania: albo do prokuratury podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa albo złożenia wnioku do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka lub wszczynania procedury niebieskie karty.  Owe procedury powinny wskazywać osobę/osoby odpowiedzialne za wszczynanie poszczególnych interwencji, a te osoby powinny rozumieć kiedy w i jakich sytuacjach należy podjąć się konkretnych działań: tj. czy zgłosić sprawę do prokuratory, czy wystąpić do sąd o wgląd w sytuację rodziny czy też wypełnić Niebieską Kartę.

Z proponowanego e-szkolenia dowiedzą się Państwo jak ma wygląć interwencja cywilna i kiedy ją zastosować. 

 

W programie:

  1. Schemat interwencji w jednostce oświatowej
  2. Interwencja cywilna
  3. Podstawa prawna interwencji cywilnej
  4. Zasady przygotowywania wniosku o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego
  5. Wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka
  6. Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia 
  7. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna
  8. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią (przed 17 rokiem życia)

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: listopad 2023 r.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

180,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo