Publikacje
NOWOŚC | Ruch kadrowy 2022, ORZECZNICTWO z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż...
Cena:
320.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Program wychowawczo-profilaktyczny w zakresie: Uczeń cudzoziemski – uchodźstwo, migracja
Tematyka:   
Publikacja zawiera propozycję modyfikacji działań do programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z delegacją, jaka zna...
Cena:
65.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej czeka ogrom pracy. Należy przygotować i zebrać wiele dokumentów. ...
Cena:
325.50 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w szkole + film z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja zawiera zestaw niezbędnych dokumentów celem przeprowadzenia prawidłowego procesu zatrudnienia oby...
Cena:
73.50 zł
Więcej
Vademecum oceny pracy nauczyciela - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat oceny pracy nauczyciela, które porządkuje proces oceny. Ujęte w nim...
Cena:
231.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Arkusz organizacyjny za rok szkolny 2022/23 z filmem z webinarium
Tematyka: Prawo   
Kwiecień to miesiąc finalizacji prac nad arkuszem organizacyjnym na nowy rok szkolny. Przed opracowaniem go jednak dyrek...
Cena:
320.25 zł
Więcej
Dzieci i pracownicy z Ukrainy w polskiej szkole – nowe przepisy i praktyczne rozwiązania - z filmem z webinarium
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry, Nauczanie   
Publikacja zawiera szczegółowe omówienie zapisów związanych z kształceniem dzieci z Ukrainy, a także z zatrudnianie, nau...
Cena:
329.99 zł
Więcej
Vademecum oceny pracy dyrektora - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja zawiera komplet informacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości w kwestii oceny pracy dyrektora. ...
Cena:
241.50 zł
Więcej
System przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, w jednostce oświatowej
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapew...
Cena:
118.00 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Publikacja zawiera aktualny wzór regulaminu wynagradzania pracowików samorządowych szkoły i placowki oświatowej zgodnie ...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Proponowana publikacja zawiera aktualny kompletny wzór Regulamiu, a także informacje odnośnie wprowadzania w zycie regul...
Cena:
90.00 zł
Więcej
Procedura wczesnego wspomagania
Tematyka: Pomoc pp   
Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dokumentem opracowanym na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 sie...
Cena:
87.15 zł
Więcej
Plan nadzoru na rok szkolny 2021/22 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Proponowana publikacja zawiera wzorcowy plan nadzoru pedagogcznego na rok szkolny 2021/22 uwzględniający zmiany wprowadz...
Cena:
346.50 zł
Więcej
Kodeks Etyki z polityką gościnności
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest: przestrzeganie i promowa...
Cena:
47.25 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Tematyka:   
Publikacja "Regulamin Samorządu Uczniowskiego" zawiera szczegółowy regulamin działania samorządu uczniowskiego obejmując...
Cena:
34.65 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Proponowana publilkacja zawiera zbiór aktulanych procedur odpowiadającym wytycznym MEiN, MZ i GIS dla publiczn...
Cena:
75.00 zł
Więcej
Regulamin wycieczek szkolnych
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja "Regulamin wycieczek szkolnych" zawiera dokumentację zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narod...
Cena:
36.75 zł
Więcej
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Jednym z obowiązków dyrektora jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Proponowany dokument pomoże usystematy...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w placówce oświatowej
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Ta publikacja zawiera aktualny i niezbędny w każdej placówce oświatowej regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w plac...
Cena:
37.80 zł
Więcej
Uchwały rady pedagogicznej – kompendium wiedzy, gotowe wzory
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   
Proponowana publikacja, to zestaw wszystkich uchwał, które w trakcie roku szkolnego podejmować musi, może lub powin...
Cena:
139.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 75
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo