Publikacje
Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustaw...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla 4-letniego liceum og...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Technikum
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla technikum 5-letniego. W statucie zo...
Cena:
252.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej - książka
Tematyka: Nauczanie   
Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/20 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kre...
Cena:
185.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Skuteczny nadzór pedagogiczny | książka
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Sprawowanie skutecznego nadzoru pedagogicznego jest jednym z głównych zadań dyrektora wynikającym z zapisów ustawy Prawo...
Cena:
300.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli - książka
Tematyka: RODO   
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wciąż budzi wiele wątpliwości i pytań.  Proponowana publikacja od...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019 r. - książka
Tematyka: Kadry   
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady podziału akt pracowniczych, nowe okresy przechowywania dokumentacji pracown...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Z dniem 1 września 2019 r. ulegają zmianie zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Prezentowana publikacja zawie...
Cena:
49.90 zł
Więcej
Procedura realizacji innowacji pedagogicznej
Tematyka: Nauczanie   
Od września 2017 roku realizacja innowacji pedagogicznej w szkole, placówce oświatowej nie jest już określona ramami pra...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Monitoring w szkole
Tematyka: RODO   
W zadaniach z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty  w zakresie kontroli w publicznych szkołach pods...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Jednym z obowiązków dyrektora jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Proponowany dokument pomoże usystematy...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut szkoły branżowej I-stopnia" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły. ...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole – regulaminy i procedury
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja to zestaw kilkunastu dokumentów, niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły i placówki oświatowej uwzględniająca zmi...
Cena:
89.90 zł
Więcej
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych zgodny z wymogami rozporządz...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 | książka
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2019 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalece...
Cena:
305.00 zł
Więcej
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkus...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Art. 26 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sie...
Cena:
92.40 zł
Więcej
Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi", zawiera całościowy aktualny wzór ...
Cena:
261.45 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - agresja i przemoc
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów...
Cena:
115.00 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - agresja i przemoc
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów...
Cena:
99.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 64
Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo