Publikacje
NOWOŚĆ | System przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, w jednostce oświatowej
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapew...
Cena:
118.00 zł
Więcej
Procedura wczesnego wspomagania
Tematyka: Pomoc pp   
Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dokumentem opracowanym na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 sie...
Cena:
87.15 zł
Więcej
Plan nadzoru na rok szkolny 2021/22 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Proponowana publikacja zawiera wzorcowy plan nadzoru pedagogcznego na rok szkolny 2021/22 uwzględniający zmiany wprowadz...
Cena:
346.50 zł
Więcej
Kodeks Etyki z polityką gościnności
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest: przestrzeganie i promowa...
Cena:
47.25 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Tematyka:   
Publikacja "Regulamin Samorządu Uczniowskiego" zawiera szczegółowy regulamin działania samorządu uczniowskiego obejmując...
Cena:
34.65 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Proponowana publilkacja zawiera zbiór aktulanych procedur odpowiadającym wytycznym MEiN, MZ i GIS dla publiczn...
Cena:
75.00 zł
Więcej
Regulamin wycieczek szkolnych
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja "Regulamin wycieczek szkolnych" zawiera dokumentację zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narod...
Cena:
36.75 zł
Więcej
Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Jednym z obowiązków dyrektora jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Proponowany dokument pomoże usystematy...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Uchwały rady pedagogicznej – kompendium wiedzy, gotowe wzory
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   
Proponowana publikacja, to zestaw wszystkich uchwał, które w trakcie roku szkolnego podejmować musi, może lub powin...
Cena:
139.00 zł
Więcej
Procedura realizacji innowacji pedagogicznej
Tematyka: Nauczanie   
Od września 2017 roku realizacja innowacji pedagogicznej w szkole, placówce oświatowej nie jest już określona ramami pra...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Z dniem 1 września 2019 r. ulegają zmianie zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Prezentowana publikacja zawie...
Cena:
49.90 zł
Więcej
Vademecum oceny pracy dyrektora - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja zawiera komplet informacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości w kwestii oceny pracy dyrektora. ...
Cena:
241.50 zł
Więcej
Vademecum oceny pracy nauczyciela - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat oceny pracy nauczyciela, które porządkuje proces oceny. Ujęte w nim...
Cena:
231.00 zł
Więcej
Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych w nowym brzmieniu (Dz. z 2019 r. poz. 2019). P...
Cena:
50.00 zł
Więcej
Dokumentacja szkoły do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego wobec powrotu do nauczania stacjonarnego
Tematyka: Dokumentacja szkolna   
Zgodnie z wytycznymi MEiN z dnia 17 maja 2021 r. dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedag...
Cena:
70.00 zł
Więcej
Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły - z robotami budowlanymi
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych w nowym brzmieniu (Dz. z 2019 r. poz. 2019). P...
Cena:
65.10 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady, kompetencje stanowiące i opiniujące.
Tematyka: Prawo   
Ta 31-stronicowa publikacja zawiera aktualny wzór aktualny wzór regulaminu Rady Pedagogicznej obejmujący przepisy umożli...
Cena:
73.00 zł
Więcej
Regulamin Rady Rodziców
Tematyka: Rodzice   
Publikacja "Regulamin Rady Rodziców" zawiera regulamin pracy rady rodziców obejmujący uregulowania odnośnie: wewnętrz...
Cena:
39.90 zł
Więcej
Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Wychowanie i opieka   
Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich je...
Cena:
735.00 zł
Więcej
Kadry w oświacie
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej. Omówione w niej zos...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 68
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo