Publikacje
NOWOŚĆ | Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacji, dokumentowania i nadzoru
Tematyka:   
Proponowana 400-stronicowa publikacja zawiera kompletny zestaw regulaminów, procedur oraz narzędzi, które pomogą dyrekto...
Cena:
285.00 zł
Więcej
Kodeks Etyki
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest: przestrzeganie i promowa...
Cena:
47.25 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady, kompetencje stanowiące i opiniujące.
Tematyka: Prawo   
Ta 31-stronicowa publikacja zawiera aktualny wzór aktualny wzór regulaminu Rady Pedagogicznej obejmujący przepisy umożli...
Cena:
73.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Z dniem 1 września do szkół wracają uczniowie oraz nauczyciele. Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Insp...
Cena:
98.00 zł
Więcej
Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21- wzory zarządzeń, regulaminów, procedur - wraz z filmem z webinarium
Tematyka:   
Proponowana ponad 200-stronicowa publikacja to kompletny zestaw zarządzeń, regulaminów i procedur, które pomogą dyrektor...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych zgodny z wymogami rozporządz...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Z dniem 1 września 2019 r. ulegają zmianie zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Prezentowana publikacja zawie...
Cena:
49.90 zł
Więcej
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - dla przedszkoli
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Przedszkola, oddziały przedszkolne zobowiązane są do stosowania wytycznych w sprawie przeciwepidemnicznych MEN, GIS ...
Cena:
44.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2020 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalece...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w liceum ogólnokształącym zgodny z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 12 lute...
Cena:
87.15 zł
Więcej
Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Wychowanie i opieka   
Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich je...
Cena:
735.00 zł
Więcej
Kadry w oświacie
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej. Omówione w niej zos...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustaw...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla 4-letniego liceum og...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Technikum
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla technikum 5-letniego. W statucie zo...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej - książka
Tematyka: Nauczanie   
Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/20 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kre...
Cena:
185.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Skuteczny nadzór pedagogiczny | książka
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Sprawowanie skutecznego nadzoru pedagogicznego jest jednym z głównych zadań dyrektora wynikającym z zapisów ustawy Prawo...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli - książka
Tematyka: RODO   
Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wciąż budzi wiele wątpliwości i pytań.  Proponowana publikacja od...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019 r. - książka
Tematyka: Kadry   
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady podziału akt pracowniczych, nowe okresy przechowywania dokumentacji pracown...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Procedura realizacji innowacji pedagogicznej
Tematyka: Nauczanie   
Od września 2017 roku realizacja innowacji pedagogicznej w szkole, placówce oświatowej nie jest już określona ramami pra...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 66
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo