Publikacje
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/21 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkus...
Cena:
325.00 zł
Więcej
Uchwały rady pedagogicznej – kompendium wiedzy, gotowe wzory
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   
Proponowana publikacja, to zestaw wszystkich uchwał, które w trakcie roku szkolnego podejmować musi, może lub powin...
Cena:
139.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Ruch kadrowy 2021, orzecznictwo z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż...
Cena:
281.00 zł
Więcej
Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Z dniem 1 września 2019 r. ulegają zmianie zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Prezentowana publikacja zawie...
Cena:
49.90 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Vademecum oceny pracy dyrektora - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja zawiera komplet informacji, które rozwieją wszelkie wątpliwości w kwestii oceny pracy dyrektora. ...
Cena:
241.50 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Vademecum oceny pracy nauczyciela - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat oceny pracy nauczyciela, które porządkuje proces oceny. Ujęte w nim...
Cena:
231.00 zł
Więcej
Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych w nowym brzmieniu (Dz. z 2019 r. poz. 2019). P...
Cena:
50.00 zł
Więcej
Wzorcowy regulamin funkcjonowania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł dla szkoły - z robotami budowlanymi
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych w nowym brzmieniu (Dz. z 2019 r. poz. 2019). P...
Cena:
65.10 zł
Więcej
Kodeks Etyki
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest: przestrzeganie i promowa...
Cena:
47.25 zł
Więcej
NOWE WYDANIE | Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady, kompetencje stanowiące i opiniujące.
Tematyka: Prawo   
Ta 31-stronicowa publikacja zawiera aktualny wzór aktualny wzór regulaminu Rady Pedagogicznej obejmujący przepisy umożli...
Cena:
73.00 zł
Więcej
Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii - dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Z dniem 1 września do szkół wracają uczniowie oraz nauczyciele. Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Insp...
Cena:
98.00 zł
Więcej
Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w szkole podstawowej i oddziałach przedszkolnych zgodny z wymogami rozporządz...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - dla przedszkoli
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Przedszkola, oddziały przedszkolne zobowiązane są do stosowania wytycznych w sprawie przeciwepidemnicznych MEN, GIS ...
Cena:
44.00 zł
Więcej
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2020 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalece...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w liceum ogólnokształącym zgodny z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 12 lute...
Cena:
87.15 zł
Więcej
Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Wychowanie i opieka   
Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich je...
Cena:
735.00 zł
Więcej
Kadry w oświacie
Tematyka: Kadry   
Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej. Omówione w niej zos...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Nowe przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy nauczycieli wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustaw...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla 4-letniego liceum og...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Technikum
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla technikum 5-letniego. W statucie zo...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 67
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo