Ochrona danych osobowych. Zadania IOD i przygotowanie do kontroli
Tematyka: RODO   

Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych wciąż budzi wiele wątpliwości i pytań. 

Proponowana publikacja odpowiada na pytania stawiane przez dyrektorów, inspektorów ochrony danych, a także pracowników szkoły, którzy pracują z danymi osobowymi, przygotowując inspektora ochrony danych do pełnienia przez niego funkcji w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych w placówce oświatowej

 1. Wykaz podstaw prawnych
 2. Omówienie istotnych przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 3. Omówienie zmian prawa w zakresie stosowania RODO od 4 maja 2019r. 

Rozdział 2. Dokumentacja RODO niezbędna w placówce oświatowej

 1. Wykaz dokumentacji niezbędnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Wykaz zbiorów w placówce oświatowej
 3. Wzory wybranych dokumentów

Rozdział 3. Zasady organizacji i prowadzenia monitoringu w placówce oświatowej

 

 1. Podstawa prawna funkcjonowania monitoringu – szkoła publiczna i niepubliczna
 2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych z monitoringu
 3. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego
 4. Zadania dyrektora związane z wprowadzeniem monitoringu
 5. Konsultowanie wprowadzenia monitoringu
 6. Uzgadnianie monitoringu z organem prowadzącym
 7. Rozmieszczanie kamer
 8. Wprowadzenie zasad zabezpieczania nagrań
 9. Przechowywanie nagrań
 10. Wprowadzenie procedury udostępniania nagrań z monitoringu
 11. Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec nagranych osób
 12. Realizacja praw osób nagranych przez kamery monitoringu
 13. Monitoring w regulaminie pracy czy w oddzielnym zarządzeniu?
 14. Co z monitoringiem istniejącym w dniu wejścia w życie RODO?
 15. Analiza ryzyka w przetwarzaniu danych z monitoringu
 16. Stosowanie monitoringu w placówce niepublicznej
 17. Co będą sprawdzać kontrolerzy UODO?
 18. Wzory wybranych dokumentów – wersja elektroniczna w rozdziale Materiały dodatkowe

Rozdział 4. RODO w szkolnej codzienności nauczycieli 

 1. 100 pytań

Rozdział 5. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych i ich dokumentowanie

 1. Podstawa prawna
 2. Zakres odpowiedzialności IOD
 3. Obowiązek włączania inspektora w procesy przetwarzania
 4. Wykaz zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 5. Pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji obowiązków IOD

Rozdział 6. Sposób wykonywania i dokumentowania zadań przez IOD

Rozdział 7. Przygotowanie do kontroli w zakresie RODO ( w tym monitoringu) 

 1. Kto może kontrolować w zakresie ochrony danych oprócz IOD 
 2. Regulacje prawne dotyczące kontroli UODO
 3. Zakres kontroli
 4. Podmiot kontrolujący
 5. Cel i rodzaje kontroli
 6. Termin wszczęcia i czas trwania kontroli
 7. Rozpoczęcie kontroli
 8. Uprawnienia kontrolera
 9. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego
 10. Protokół Kontroli
 11. Jak przygotować się do kontroli?

Rozdział 8. Materiały dodatkowe - wersja elektroniczna

 1. Dokumentacja związana z monitoringiem wizyjnym 
 2. Sposoby dokumentowania zadań IOD – wzory dokumentów
 3. Dokumentacja dotycząca kontroli UODO
 4. Dokumentacja RODO

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron wersji papierowej: 322 

Autorzy: Dariusz Skrzyński, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-04-3

Cena zawiera koszty przesyłki

 

300,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo