NOWOŚĆ | Krytyczne myślenie w szkole (na lekcji)
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 63 min

Krytyczne myślenie to jedna z najważniejszych kompetencji przyszłości, a w dobie ogromu informacji, które do nas docierają, sztucznej inteligencji, która coraz częściej wpływa na różne aspekty naszego życia, tempa życia, staje się kluczowe do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Nie bez przyczyny zatem pojawia się także podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, a my zapraszamy na szkolenie - e-szkolenie, nauczycieli, w czasie którego dowiedzą się oni:

  • czym jest krytyczne myślenie? 
  • jakie są elementy procesu krytycznego myślenia?
  • jak je rozwijać u uczniów? (jakie są metody i strategie, jakie rutyny?)

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Nagranie: styczeń 2024 r.

 

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.

 

 

265,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo