Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci

Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia złudzeń - polskie placówki oświatowe są słabo przygotowane na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Za główne bolączki uznano kiepskie przygotowanie personelu na sytuacje kryzysowa oraz brak wsparcia z organów prowadzących.

O ile z tym drugim Dyrektor nie może zbyt wiele uczynić, warto popracować nad tym pierwszym, tak aby to właśnie kadra placówki, a nie procedury, była najsilniejszym ogniwem w przypadku ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Zdajemy sobie sprawę, że nic nie zastąpi praktycznych ćwiczeń na terenie placówki, najlepiej w towarzystwie specjalistów, jednak z wiadomych powodów jest to aktualnie niemożliwe. Mimo wszystko, nawet w obecnych warunkach można i warto wzmocnic i wzbogacić wiedzę członków Rady Pedagogicznej z tematu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Istnieje bowiem cały wachlarz uniwersalnych zasad czy tez schematów zachowań, które z powodzeniem przedstawione i omówione mogą zostać w formie zdalnej. Zadania, obowiązki pracowników szkoły są w tej materii przecież takie same, niezależnie od typu czy wielkości placówki.

Dlatego tez serdecznie zapraszamy do skorzystani z oferty szkolenia rady pedagogicznej w formie e-szkolenia pt. „Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm”, do których załączyliśmy także procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym - do dostosowania do specyfiki placówki (stosowanie ogólny procedur, bez identyfikacji potrzeb, możliwości, organizacji placówki jest jednym z wniosków pokontrolnych NIK).

Proszę jednak pamiętać, że nawet najlepsze procedury nie zadziałaja, jeśli kadra odpowiedzialna za ich wdrażanie nie będzie ich znała, a tym samym swoich zadań czy rutynowych schematów zachowań. 

 

Raport NIK:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/070/

 

24-01-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo