Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 51 min

Szkolenie stanowi rozszerzenie i rozwinięcie szkolenia: "Postępowania nauczyciela w sytuacji zagrożenia", skupiając się na zasadach postępowania w przypadku różnego rodzaju ataków terrorystycznych. W trakcie e-szkolenia lektor omawia sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej, jaką jest terroryzm zgodnie z poniższym programem:

  • Geneza pojęcia terroryzm
  • Sposoby alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach
  • Prowadzenie rozmowy o podłożeniu bomby
  • Postępowanie podczas ataku terrorystycznego
  • Postępowanie z podejrzaną przesyłką, pakunkiem
  • Postępowanie, gdy zostaniemy zakładnikiem
  • Postępowanie w trakcie akcji antyterrorystycznej

Do szkolenia został załączony zestaw procedur reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia atakiem terrorystycznym dla szkoły (13 stron), a także ulotka informacyjna, w której w skrócie zostały omówione zasady postępowania - do umieszczenia w sekretariacie.

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo