NOWOŚĆ | Standardy ochrony małoletnich w klubach sportowych, szkołach sztuk walki, szkołach tańca - z filmem z webinarium
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Od 15 lutego 2024 r. każdy organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich ma obowiązek wypracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich. Obowiązek ten wynika z przepisów, które zostały dodane do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która po nowelizacji otrzyma nowy tytuł, tj.: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Od 15 sierpnia 2024 r. każdy:

 • klub, ośrodek sportowy (niezależnie od oferowanych zajęć sportowych dla dzieci, np. piłki nożnej, koszyków, piłki ręcznej, tenisa, zapasów, badmintona, lekkoatletyki, itd);
 • podmiot oferujący treningi sztuk walki, samoobrony dla dzieci (np. karate, kids boxing, krav magi, itd),
 • podmioty oferujące naukę tańca (niezależnie od rodzaju tańca - towarzyski, nowoczesny), 
 • inne podmioty oferujące zajęcia rozwijające zainteresowane przez małoletnich, szczególnie w obszarze sportu, rekreacji, 

- mają obowiązek posiadania i stosowania STANDRADÓW OCHORNY MAŁOLTENICH. 

Dotyczy to zajęć, treningów, obozów, zawodów organizowanych dla osób poniżej 18 roku życia.

Obowiązek ten wynika z art. 22b i art. 22c ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane kodeksy, reguły, zasady, procedury, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danym podmiocie są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, trenerów, instruktorów, opiekunów, sztabu medycznego,  wolontariuszy, innych osób  dorosłych, ale i innych rówieśników, zawodników nie tylko  w czasie zajęć, treningów,  ale i organizowanych obóz i zawodów. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Proponowana publikacja (wraz z filmem z webinarium) pomoże przygotować komplet niezbędnych dokumentów oraz zrozumieć nowe przepisy i wdrożyć je w życie.

W ramach publikacji mogą Państwo skorzystać z jednorazowego dostępu do filmu z webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich w klubach sportowych, szkołach sztuk walki, szkołach tańca (DOSTĘP JEST JEDNODNIOWY - przy składaniu zamówienia (w zakładce UWAGI) prosimy o podanie dnia, w którym chcieliby Państwo obejrzeć nagranie)

 

Spis treści:

 

 

Rozdział 1. Standardy ochrony małoletnich z punktu widzenia klubu, ośrodka sportowego, szkoły sztuk walki, tańca – czym dokładnie są standardy, po co są, przepisy

Rozdział 2.  Rola pracownika, instruktora, trenera, współpracownika w strukturze ochrony małoletnich

Rozdział 3.  Kodeksy postępowania, które określają oczekiwane zachowania w czasie treningów i uczestnictwa w obozach między małoletnimi a personelem (np. instruktorami, trenerami, pracownikami, opiekunami, wychowawcami obozowymi, innymi dziećmi)

  1. Kodeks postępowania dla instruktorów, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi
  2. Kodeks postępowania dla opiekunów podczas wyjazdów (zawodów)
  3. Kodeks postępowania dla dzieci (zawodników)

Rozdział 4.  Definicja krzywdzenia małoletniego, jak rozpoznać krzywdzenie w praktyce

Rozdział 5. Procedury podejmowania interwencji wewnętrznej i zewnętrznej w przypadku krzywdzenia dziecka (lub podejrzenia krzywdzenia) w czasie zajęć, treningów, zawodów, obozów

Rozdział 6. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu (weryfikacja w rejestrze karnym, sprawców przestępstw na tle seksualnym, dodatkowe oświadczenia)

Rozdział 7. Omówienie wzorcowej dokumentacji

 1. Polityka ochrony dzieci i młodzieży (wersja dla pracowników, rodziców) 
 2. Polityka ochrony dzieci i młodzieży (wersja dla dzieci) 
 3. Dokumentacja do podpisania przez małoletnich i rodziców 
  1. Kodeks postępowania dla dzieci (zawodników)
  2. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z Polityka ochrony dzieży i młodzieży i zobowiązaniu do jej przestrzegania
 4. Dokumentacja do podpisania przez instruktorów, trenerów 
  1. Kodeks postępowania dla instruktorów, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi
  2. Oświadczenie personelu o zapoznaniu się z Polityka ochrony dzieży i młodzieży i zobowiązaniu do jej przestrzegania
 5. Dokumentacja do podpisania przez opiekunów, wychowawców obozowych 
  1. Kodeks postępowania dla opiekunów podczas wyjazdów (zawodów) lub obozów

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

 

Ilość stron: 303

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-67-8

462,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo