Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje
zdjecie_aktualnosci
Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji


ARCHIWALNE | Kwalifikacje wymagane od pedagogów specjalnych - jest projekt rozporządzenia!
zdjecie_aktualnosci

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, a w nim zostały określone wymagania kwalifikacyjne do zatrudnienia na stanowisku pedagoga specjalnego.

Zgodnie z zapisami osoba na stanowisku pedagoga specjalnego będzie zobowiązana do ukończenia:

  • jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna i posiadania przygotowania pedagogicznego lub 
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, i posiadania przygotowania pedagogicznego, lub
  • jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, i posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

 

Projekt przewiduje także przepisy przejściowe w tym zakresie tj.:

do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego:

  • w przedszkolach, o których mowa w § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, określone w § 4, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 
  • w szkołach i przedszkolach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 – będzie posiadała również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 i § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Przypominamy, że standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedgaoga specjalnego znajdą Państwo w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 890) - planowane są zmiany tego załącznika - https://www.legislacja.gov.pl/docs//576/12361854/12894386/12894387/dokument565164.pdf.

 

Źródło: https://www.legislacja.gov.pl

 

2-08-2022

 

Pliki do pobrania:
Download this file (dokument568160.docx)PROJEKT ROZPORZĄDZENIA[ ]39 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo