Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych jednak od 1 sierpnia 2024 r.
zdjecie_aktualnosci
„Kto ty jesteś? – Polak mały” – nawet 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków
zdjecie_aktualnosci
Ustawa o sygnalistach opublikowana w Dzienniku Ustaw


ARCHIWALNE | Minimalna pensja nauczyciela od 1 września 2022 r. - projekt rozporządzenia
zdjecie_aktualnosci

Rozporządzenie zostało podpisane: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1798) - obowiązuje od 1 września 2022 r.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Celem regulacji jest dostosowanie tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do nowej struktury awansu zawodowego oraz podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta ma umożliwić jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego.

Tym samym od 1 września 2022 r. będzie obowiązywała nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia. Nie będzie już stawek dla nauczyciela kontraktowego, a pojawią stawki dla nauczyciela początkującego - nieposiadającego stopnia awansu zawodowego. W tym przypadku wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie i wyniesie:

  • 3 424 zł – magister z przygotowaniem pedagogicznym,
  • 3 329 zł – pozostali nauczyciele.

Wyżej wymienione kwoty będą obowiązujące także dla nauczycieli, którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, a nie posiadają jeszcze stopnia mianowanego.

Kwoty wynagrodzeń dla nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - pozostały bez zmian.

Oto nowa, proponowana tabela z wysokościami minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela:

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH) 1), 2)

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący) 

Nauczyciel 

mianowany

Nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3424

3597

4224

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3329

3400

3678

 

[1] Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 września 2022 r.

[2] Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

 

 

Materiał:

 

04-07-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo