Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Zmiany w katalogu stanowisk pracowników samorządowych i poziomach wynagrodzenia
zdjecie_aktualnosci

1 października 2021 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1723). 

Nowelizacji ulegają:

  • minimalny poziom wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę (I Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia):
  • 2 000 zł w I kategorii zaszeregowania (dotychczas 1 700 zł),
  • 3 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (dotychczas 3 000 zł).

Tym samym kwota najniższego wynagrodzenie pracownika niepedagogicznego została ustalona w wysokości 2.000 zł, a więc nadal poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r., to kwota 2800 zł, zaś w 2022 r. to 3010 zł). Ta kwota stanowi jednakże wynagrodzenie zasadnicze, do którego doliczane są inne składniki wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę w szkołach samorządowych obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, jak dodatki (np. stażowy, funkcyjny, specjalny) oraz premie i nagrody. Dopiero suma składników wynagrodzenia i świadczeń wynikających ze stosunku pracy musi odpowiadać wartości wynagrodzenia minimalnego. Jeśli wynagrodzenie pracownika we wszystkich przysługujących dodatkach wraz z wynagrodzeniem zasadniczym nie ukształtuje się na poziomie wynagrodzenia minimalnego za pracę, to pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.

Tabela wynagrodzeń JST z nowymi stawkami − porównanie

Kategoria zaszeregowania            

Przykładowe stanowisko w oświacie – pomocnicze i obsługi, urzędnicze, kierownicze urzędnicze

Minimalna kwota w złotych od 1 stycznia 2018 r.

Minimalna kwota w złotych od 1 października 2021 r.

I

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

1.700

2.000

II

robotnik gospodarczy, portier, szatniarz, dozorca

1.720

2.020

III

sprzątaczka, starszy: portier, woźny, dozorca

1.740

2.040

IV

palacz c.o.

1.760

2.070

V

intendent

1.780

2.100

VI

pomoc nauczyciela, kasjer, księgowy

1.800

2.130

VII

kierowca autobusu, młodszy ratownik, szef kuchni

1.820

2.160

VIII

ratownik, specjalista, kierownik kuchni, stołówki

1.840

2.190

IX

starszy ratownik, specjalista ds. bhp, informatyk

1.860

2.220

X

dietetyczka

1.880

2.250

XI

pielęgniarka

1.900

2.280

XII

sekretarz szkoły, ratownik medyczny

1.920

2.310

XIII

kierownik gospodarczy

1.940

2.340

XIV

 –

1.960

2.370

XV

1.980

2.400

XVI

główny księgowy

2.000

2.440

XVII

2.100

2.500

XVIII

2.200

2.600

XIX

dyrektor, gdy nie jest nauczycielem

2.400

2.700

XX

2.600

2.900

XXI

2.800

3.100

XXII

3.000

3.300

 

  • katalog stanowisk
  • przywrócono dla stanowiska palacz c.o. możliwości posiadania wykształcenia podstawowego
  • przeniesiono stanowisko starszego intendenta z grupy stanowisk urzędniczych do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi - aby umożliwić przeprowadzenie awansu wewnętrznego, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy stanowisk
  • przeredagowano lp. 39 w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że określenie na wstępie wyliczenia, tj. „starszy” nie dotyczy stanowiska „sprzątaczka”.

 

Podstawa prawna:

 

25-09-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo