Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Nowy przedmiot - Historia i teraźniejszość - główne założenia
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki na swojej stronie przedstawiło założenia nowego przedmiotu: Historia i terażniejszość. W grudniu do konsultacji trafi projekt podstawy programowej z tego przedmiotu.

 

Przedmiot - historia i teraźniejszość:

  • zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum oraz szkołach branżowych);
  • zastąpi wiedzę o społeczeństwie w zakresie podstawowym - wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostanie bez zmian;
  • będzi obejmował treści z obecnej podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r., Polska i świat; przy czym treści z dotychczasowego przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie podstawowym zostaną wkomponowane w kontekst historyczny;
  • będzie koorelować z podstawą programową historii w szkołach ponadpodstawowych, tak aby treści z zakresu historii najnowszej powtarzały się jedynie na tyle, na ile jest to konieczne;
  • wymiar godzin będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie.

 

Przedmiot - historia - co się zmieni?:

  • podstawa programowa historii dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia zostanie uzupełniona o treści nauczania – wymagania szczegółowe obejmujące wydarzenia z okresu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (od 2004 r. do 2015 r);
  • treści zostaną zmienione tak, aby ich realizacja w zakresie podstawowym zakończyła się w I semestrze ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
  • wymiar godzin w cyklu kształcenia w zakresie podstawowym będzie wynosił 7, zamiast obecnych 8.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/historia-i-terazniejszosc-zamiast-wiedzy-o-spoleczenstwie-w-zakresie-podstawowym---nowy-przedmiot-w-szkolach-ponadpodstawowych-od-1-wrzesnia-2022-r

 

9-11-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo