Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Plan nadzoru pedagogicznego 2021/22 i Plan działań wspierających
zdjecie_aktualnosci

Rok szkolny 2021/22 ma być rokiem powrotu do „normalności” w pracy placówek oświatowych, co oznacza, że (nadchodzący rok) będzie pełen wyzwań, również w kwestii nadzoru pedagogicznego.  Poza jego zwyczajowym zakresem i formami dodatkowo należało będzie zdiagnozować, zaplanować, przeprowadzić, a na koniec wreszcie ocenić efekty działań podejmowanych przez placówkę i nauczycieli w celu zmniejszenia skutków pandemii. Wymagało to będzie od Dyrektora ujęcia zarówno w planie kontroli, planowanym monitorowaniu czy wreszcie wspomaganiu nauczycieli i placówki. 

Powrót do nauki po okresie pandemii nie będzie jedynym wyzwaniem w tegorocznym planie. 

Nowe kierunki rozwoju polityki oświatowej, uczniowie wracający do placówki po długiej przerwie oraz szereg zmian prawa to zagadnienia, które niewątpliwe powinny być znane i uwzględnione nie tylko na potrzeby tworzenia Planu Nadzoru, ale również z racji początku nowego roku szkolnego. 

Zapraszamy na szkolenie, na którym pomożemy Dyrektorom sprostać wszystkim nowym wymaganiom stawianym w opisanym wyżej zakresie. Poza planem nadzoru i narzędziami do jego realizacji omówimy i przedstawimy również wzorcowy plan działań wspierających placówkę po pandemii oraz omówimy i wyjaśnimy wszystkie istotne zmiany prawa wchodzące w życie od 1 września 2021 r.

Szkolenia stacjonarne >>

Szkolenia online >>

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo