Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Wolontariat w szkole - poradnik
zdjecie_aktualnosci

Resort Edukacji na stronie Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnił poradnik „Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem”  - opracowany w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kompendium stanowi vademecum dla kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, wolontariuszy oraz ich rodziców.

"Podejmowanie działań wolontariackich ma niebagatelne znaczenie w procesie edukacji i formowania osobowości jednostek, szczególnie zaś osób młodych. Nie tylko odpowiada ono na potrzeby samorealizacji, integracji lub przynależności do danej grupy społecznej, lecz także formuje hierarchię wartości, na której szczycie znajduje się odpowiedzialność za los drugiego człowieka" – napisał minister Przemysław Czarnek we wstępie do publikacji „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem”. 

Poradnik został przygotowany z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach szkół, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół wolontariatu. Zostały w nim omówione następujące zagadnienia: 

  • formy wolontariatu szkolnego, 
  • otoczenie prawne wolontariatu, 
  • uczeń jako wolontariusz, 
  • prawo w praktyce szkolnej, 
  • koordynator wolontariatu, 
  • organizacje społeczne działające w szkole jako organizatory wolontariatu, 
  • e-wolontariat w szkole, 
  • ubezpieczenie wolontariuszy.

W publikacji znajdują także wzory dokumentów związanych z organizacją wolontariatu w szkole, m.in.: regulaminy, wzory porozumień, oświadczeń.

Link do publikacji: https://static.zpe.gov.pl/portal/f/res/R103e9WYwBtoU/1669721284/1Jesj9MLpCmI8se8gKxxvnL2OWVfC9HD.pdf

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wolontariat-w-szkole--zgodnie-z-prawem--poradnik

 

7-12-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo