Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Tekst jednolity ustawy o systemie oświaty - 2022
zdjecie_aktualnosci

2 listopada br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujący zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583),

  2. ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),

  3. ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),

  4. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy ‒ Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2022 r.

Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230).

A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000223001.pdf

 

03-11-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo