Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia dzieci z Ukrainy
zdjecie_aktualnosci

Od 15 października obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy ona egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z nowymi przepisami uczniowie ósmych klas będą przystępować do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących nowożytnych języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

"ust. 2a. Uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

 

Podstawa prawna:

 

18-10-2022

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo