Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Bezpieczeństwo zdrowotne w szkole związane z COVID-19
zdjecie_aktualnosci

Obecnie - w stanie zagrożenia epidemicznego - to każda jednostka systemu oświaty posiada w kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Określają to obowiązujące wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego (w stanie zagrożenia epidemicznego):

 

"Wobec powyższego dyrektor kierujący szkołą lub placówką – w zależności od istniejących warunków (w tym m.in. lokalowych, sanitarnych) i zasobów kadrowych – posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły lub placówki, w tym zorganizowaniehigienicznych i bezpiecznych warunków na jej terenie."

Nadal zastosowanie mają przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach, które umożliwiają dyrektorom szkół elastyczne reagowanie w przypadku wystąpienia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.  

W sytuacji pogorszenia sytuacji epidemicznej w kraju minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wprowadzić odpowiednie rozwiązania organizacyjne w systemie oświaty w całym kraju lub na poszczególnych terenach.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiadomosci

 

31-08-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo