Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Ważne! Zmiany w kierunkach realizacji polityki oświatowej!
zdjecie_aktualnosci

28 marca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany w „Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021-2022”.

Do kierunków określonych w piśmie z dnia 8 lipca 2021 r. zostały dodane 2 nowe tj.:

  • Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości".
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

Powyższe zmiany uwzględnimy w materiałach do szkolenia: "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22", na które serdecznie zapraszamy.

 

Ponadto z tematów kontroli przewidzianych dla kuratorów oświaty wykreślono:

f) w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:

  • „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;

g) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022:

  • „Zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły”.

 

Pisma MEiN:

 

31-03-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo