Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci

MEiN ogłosił nowy program: Laboratoria przyszłości. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów szkół podstawowych. W ramach programu szkoły otrzymają środki wsparcie finansowe na zakup sprzętów niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży m.in. takich jak drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Wsparcie przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia, który zawiera  wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe. Uwaga!

 • Wyposażenie podstawowawe szkoły będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe.
 • Do 30 września trwają konsultacje pozycji Kataolgu wyposażenia - może być on uzupełniony, jeśli zostanie zgłoszone wystarczające zapotrzebowanie. Udział w konsultacjach: https://www.gov.pl/web/laboratoria/konsultacje

 

Wysokość wsparcia

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od wielkości szkół – ich organy prowadzące mogą otrzymać do: 

 • 30 000 złotych – w przypadku szkół do 100 uczniów
 • 60 000 złotych – w przypadku szkół od 101 do 200 uczniów 
 • 70 000 złotych – w przypadku szkół od 201 do 234 uczniów
 • 300 złotych na ucznia – w przypadku szkół od 235 uczniów

 

Jakie są zobowiązania szkoły wynikające z uczestnictwa w Laboratoriach Przyszłości?

Szkoła zobowiązana jest do: 

 • wyznaczenia koordynatora; 

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 

 • uwzględnienia podczas prowadzenia zajęć treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;  

 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami; 

 • wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki; 

 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

 

Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby otrzymać wsparcie?

Wsparcie może otrzymać każda szkoła, która: 

 • Zgłosi się do Laboratoriów Przyszłości, składając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego.

 • Zapewni warunki lokalowe umożliwiające korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach wsparcia.

 

Zgłoszenie do programu będzie się odbywało poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/laboratoria/dyrektor-szkoly

Harmonogram programu

DataEtap
15 września 2021 rozpoczęcie konsultacji dotyczących katalogu wyposażenia
30 września 2021 zakończenie konsultacji
koniec września 2021 ogłoszenie finalnej wersji katalogu wyposażenia i rozpoczęcie zgłoszeń szkół samorządowych oraz organów prowadzących  
15 listopada 2021 zamknięcie terminu zgłoszeń dla szkół samorządowych
31 grudnia 2021 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie co najmniej 60% środków przyznanych w ramach programu 
31 sierpnia 2022 ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach programu
1 września 2022 ostateczny termin na dostarczenie wyposażenia Laboratoriów Przyszłości  

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria

15-09-2021

 
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo