Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


ARCHIWALNE | Zakaz wstępu osób postronnych do szkół przedłużony do 31 sierpnia 2023 r.
zdjecie_aktualnosci

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 31 sierpnia 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostki oświatowe dotyczy w szczególności stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali), który wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Tym samym zgodnie z zarządzeniem do 31 sierpnia br. do budynków szkoły, przedszkola, placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, organ administracji rządowej wciąż nie będą miały wstępu osoby postronne. Do osób postronnych nie zalicza się uczniów, ich rodziców czy opiekunów prawnych oraz pracowników jednostki oświatowej.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na:

  • dziwnie zachowujące się osoby,
  • pozostawiony w miejscach publicznych bagaż,
  • podejrzanie wyglądające paczki,
  • samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych,

i uczulić na to pracowników, zaś wszelkie tego typu incydenty, jak zalecono dyrektorom, należy zgłaszać do kuratoriów oświaty.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-sierpnia-2023-r

 

1-06-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo