Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Świadectwo pracy - nowelizacja rozporządzenia
zdjecie_aktualnosci

15 maja 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które po upływie 7 dni wejdzie w życie wprowadzając zmiany we wzorze świadectwa pracy.

Zmiany to efekt ostatnich nowelizacji kodeksu pracy. Tym samym na świadectwie będą zamieszcane informacje dotyczące urlopu z powodu siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz liczby wykorzystanych dni okazjonalnej pracy zdalnej.

Wzór świadectwa znajduje się w linku rozporządzenia - poniżej.

 

Podstawa prawna:

16-05-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo