Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uczeń pełnoletni na wycieczce szkolnej
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w podstawach programowych - 12 lutego ruszyły prekonsultacje
zdjecie_aktualnosci
Uczeń zwolniony z egzaminu ósmoklasisty - przeliczanie punktów przy rekrutacji


ARCHIWALNE | „Poznaj Polskę” - 6 marca rusza nabór wniosków
zdjecie_aktualnosci

6 marca br. rozpoczyna sie kolejny nabór do progarmu "Poznaj Polskę".  Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych będzie można od godz. 10.00, do wyczerpania środków finansowych. Na ten cel w edycji wiosennej 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy kwotę 50 mln zł.

W pierwszej kolejności, przez czternaście dni od rozpoczęcia naboru, wnioski będą mogły składać organy prowadzące szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Nabór dla pozostałych szkół zostanie uruchomiony 20 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Wzorem poprzednich edycji budżet został podzielony na województwa według ilości uczniów.

 

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
  – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 

Ścieżki edukacyjne

W nowej edycji zostanie powiększona o ok. 65 proc. ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych:

 • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
 • Śladami Wielkich Polaków, NOWA ŚCIEŻKA
 • Kultura i dziedzictwo narodowe,
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki,
 • Odkrywamy Skarby Wsi. NOWA ŚCIEŻKA

Łącznie na liście miejsc do zwiedzania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” znalazło się 1261 punktów edukacyjnych (wcześnie było 760 punktów).

Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji.

Śladami Wielkich Polaków – obszar zinterioryzowały dotychczasowe punkty edukacyjne dotyczące życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i dodano do niej miejsca związane tematycznie z  patronami roku 2023 wybranymi przez Sejm RP: Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredro, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego. Wybór miejsc konsultowaliśmy m.in. z doświadczoną organizacją w zakresie organizacji turystyki i krajoznawstwa w Polsce: Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym.

Odkrywamy Skarby Wsi – obszar edukacyjny zawiera listę kilkuset zagród edukacyjnych oraz skansenów. Przy ustaleniu zakresu punktów edukacyjnych dla tej ścieżki naszymi partnerami merytorycznymi było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 

Najchętniej odwiedzane miejsca

Wśród najchętniej odwiedzanych punktów edukacyjnych znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Kraków - historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Stare Miasto w Toruniu,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Kopalnia Soli w Wieliczce.

Więcej informacji o programie „Poznaj Polskę”:

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske---6-marca-rusza-kolejna-edycja-programu 

 

03-03-2023

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo