Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Wytyczne sanitarne dla SP i SPP
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy  2021 -  terminy po zakończeniu stażu
zdjecie_aktualnosci
Prawa ucznia i jego rodziców przy klasyfikacji rocznej – informacje niezbędne każdemu nauczycielowi


Konkurs na stanowisko dyrektora a dowód osobisty
zdjecie_aktualnosci

Czy uczestnicząc w konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły muszę dołączać kopię dowodu osobistego?

 

Nie, nie ma takiego obowiązku prawnego.

 

Wystarczające będzie oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

Dopiero przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

Zarówno aktualna (z 1.09.2019), jak i pierwotna (z 25.08.2017) wersja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej nie zawiera w § 1 ust. 2 pkt 4 wymogu dołączania kopii dokumentu tożsamości.

 

Źródło: https://twitter.com/UODOgov_pl/status/1362703480247488512/photo/1

 

20-02-2021

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo