Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w sierpniu!
zdjecie_aktualnosci
Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!


Czy nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne ma prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Czy nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne ma prawo do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Tak, na podstawie art. 53 ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Art. 53.2. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. 

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1 i 2, łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – byłych pracowników, stanowią jeden fundusz w szkole.

Nie jest to jedyne uprawnienie, które przysługuje nauczycielowi. Przysługuje mu także odprawa – art. 87 KN i możliwość korzystania z tzw. funduszu zdrowotnego – art. 72 KN.

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo