Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - projekty rozporządzeń
zdjecie_aktualnosci
Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS?
zdjecie_aktualnosci
Są już wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół!


Czy pracownikowi obsługi w okresie ochrony przedemerytalnej można ograniczyć etat do 1/2?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Czy pracownikowi obsługi w okresie ochrony przedemerytalnej można ograniczyć etat do 1/2?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Co do zasady nie. Natomiast jeżeli szkoła spełnia przesłanki z ustawy o zwolnieniach grupowych, możliwe jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy - tę ustawę stosujemy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

  • czynności dokonywane są przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, 
  • wyłącznymi przyczynami stanowiącymi powód modyfikacji są przyczyny niedotyczące pracowników.

Dopuszczalne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowych warunkach (art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy z 13 marca 2003 r.). Należy jednak pamiętać, że jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje - do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy (art. 5 ust. 6 ww. ustawy).

 

 Dariusz Skrzyński

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo