Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy o systemie oświaty
zdjecie_aktualnosci
Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo oświatowe
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w maju!


Edukacja z wojskiem. Komunikat Minister Edukacji
zdjecie_aktualnosci

17 kwietnia br. Ministerstwo Edukacji ogłosiło ogólnopolski nabór do udziału w programie “Edukacja z wojskiem” wydając Kominikat o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,Edukacja z wojskiem”.

Cel przedsięwzięcia

Celem projektu jest:

  1.  podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa,
  2.  kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia,
  3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
  4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia,
  5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności,
  6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
Zajęcia

 

Więcej na oswiatowo.pl

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo