Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - projekty rozporządzeń
zdjecie_aktualnosci
Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS?
zdjecie_aktualnosci
Są już wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół!


Kto ma uprawnienia do pracy wychowawcy w bursie?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Kto ma uprawnienia do pracy wychowawcy w bursie?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w bursie określają, w tym od 1.09.2019 r., przepisy § 3 ust. 1 i § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 posiada je osoba, która ukończyła:

1)  studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)   studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub,

 3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Natomiast zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia posiada je również osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) oraz spełnia pozostałe wymagania kwalifikacyjne.

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej są studiami podyplomowymi w zakresie zajęć prowadzonych przez wychowawcę bursy. Należy zatem stwierdzić, że osoba, która je ukończyła, o ile posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w bursie.

 

Dariusz Skrzyński 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo