Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Jak stworzyć swój własny WebQuest? - bezpłatny instruktaż
zdjecie_aktualnosci
Kiedy obowiązuje Karta Nauczyciela a kiedy Kodeks pracy?
zdjecie_aktualnosci
Wicedyrektor - jak może wspierać dyrektora?


Czy w trakcie roku szkolnego można przekształcić stosunek pracy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony na mianowany?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA


 

"Czy w trakcie roku szkolnego można przekształcić stosunek pracy nauczycielowi dyplomowanemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze na czas nieokreślony na mianowany, jeżeli istnieją przesłanki zatrudnienia tego nauczyciela w pełnym wymiarze oraz czy należy w tym momencie pominąć sprawdzenie niekaralności, CROD itd. skoro w momencie nawiązania stosunku pracy tego dokonano?"

 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

W omawianej sprawie mamy do czynienia z przekształceniem wskazanym w treści art. 10 ust. 5a KN. Z normy tej wyraźnie wynika, że na tej podstawie następuje przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania. Ten skutek dokonuje się z mocy samego prawa, bez dokonywania żadnych czynności prawnych przez strony stosunku pracy. W sytuacji przekształcenia umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania, mamy do czynienia z kontynuacją tego samego zatrudnienia. Informacja o przekształceniu, o której mowa w art. 10 ust. 6b KN, ma skutek jedynie deklaratoryjny. Skutek konstytutywny przekształcenia następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą (pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym powstała możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy), jeżeli zostały spełnione określone prawem przesłanki, a więc potwierdzenie przekształcenia przez dyrektora szkoły. Obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności, na podstawie art. 10 ust. 8a KN, powstaje każdorazowo przed nawiązaniem stosunku pracy. Interpretując tę normę ściśle należy dojść do wniosku, że obowiązek przedłożenia informacji powstaje przed nawiązaniem każdego stosunku pracy. Zatem nauczyciel nie przedkłada informacji. To samo dotyczy badania przez pracodawcę w CROD. Jeżeli jednak pracodawca chce to może to zrobić z własnej inicjatywy.

 

 

Dariusz Skrzyński

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo