Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
“Podróże z klasą” – odpowiedzi MEN na pytania
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025
zdjecie_aktualnosci
Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych od 1 lipca 2024 r.


Nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
zdjecie_aktualnosci

28 września 2023 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870). Konieczność wydania nowego rozporzadzenia wynikała modyfikacji samej procedury wprowadzonej ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Aby poznali Państwo zmienione przepisy, nowe formularze Niebieskie Karty A i B, zapraszamy do obejrzenia e-szkolenia: Procedura Niebieskie Karty - w jakich przypadkach i jak pracownik oświaty powinien ją zastosować po zmianach prawa? Proponowane e-szkolenie odpowie na pytania: kiedyw jakich sytuacjach, jak i kto może podejmować interwencję? -  po zmianach prawa. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają szczegółowe przepisy, obowiązki, tryb postepowania oraz odpowiedzialność z tytułu realizowania procedury Niebieskie Karty.

 

13-09-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo