Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
zdjecie_aktualnosci

Liczone w setkach konkursy na stanowiska dyrektorów w polskich szkołach i placówkach stały się dość istotnym pretekstem, aby przypomnieć sobie ze szczegółami zasady prowadzenia oceny pracy nauczycieli. Uporządkowanie w ostatnich latach przepisów w tym zakresie wprowadziło względny spokój. Niestety, każdy kandydat na dyrektora to aktualna ocena pracy. 
Kwestię oceny pracy, szczególnie przed konkursem, należy traktować dwutorowo. Z jednej strony mowa o ocenie pracy swoich własnych nauczycieli, tych którzy się z takim wnioskiem zwrócą, z drugiej, zdecydowanie bardziej istotnej, strony mowa o ocenie pracy obecnego Dyrektora. 
Nadal w obu tych obszarach pojawia się wiele wątpliwości, chociażby dotyczących samego zakresu oceny, regulaminu, procedury oceniania czy praw i obowiązków ocenianego. Inaczej oceniać należy przecież kończącego staż nauczyciela stażystę, inaczej nauczyciela dyplomowanego przed wręczeniem nagrody, jeszcze inaczej nauczyciela... przed konkursem dyrektorskim czy wreszcie samego Dyrektora.
Jak we wszystkim, w procesie oceniania kluczowy jest oczywiście udział Dyrektora, W każdym przypadku, to właśnie Dyrektor obowiązany jest przygotować, zebrać i w odpowiednim czasie opracować pokaźną dokumentację, szczególnie jeśli mowa o jego własnej ocenie. Chcemy w tym wszystkim Państwu pomóc i dlatego… 
Zapraszamy na dwu-modułowe szkolenie: Vademecum oceny pracy nauczyciela i dyrektoraZgłoszenia można dokonać na każdy z modułów oddzielnie bądź na obydwa.

 

W programie:

 

 • I moduł - Ocena pracy nauczyciela, prowadzi Bożena Browarczyk.
  • Formalno-prawne aspekty oceny pracy.
  • Ocena dorobku zawodowego.
  • Ocena pracy.
  • Zakres oceny
  • Procedura oceny
  • Dokumentowanie wyników nadzoru do sporządzenia oceny pracy nauczyciela – narzędzia
  • Prawa i obowiązki ocenianego i oceniającego (odwołanie, doręczenie, terminy itd.)

  • Wzory dokumentów w ramach oceniania nauczycieli (karty oceny, opinie, wezwania itp.) 

 • II moduł - Ocena pracy dyrektora, prowadzi Dominik Linowski.
  • Podstawy prawne.
  • Zakres oceny pracy dyrektora.
  • Sposób realizacji poszczególnych kryteriów i wskaźników ich realizacji do sformułowania oceny pracy Dyrektora na poziomie wyróżniającym – wzory dokumentów.
  • Arkusz samooceny dyrektora.
  • Ważność oceny pracy Dyrektora.
  • Prawa i obowiązki ocenianego Dyrektora.

 

Terminy: 3 marca i 11 marca 2022.

Czas trwania: I moduł 9:00-12:00, II moduł 12:30 - 15:45.

 

Zapraszamy>>

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo