Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Rada rodziców i przetwarzanie danych osobowych
zdjecie_aktualnosci

Rada rodziców gromadzi dane rodziców (imiona i nazwiska), którzy dokonali dobrowolnych wpłat na fundusze rady w celu udokumentowania tych wpłat. Kto jest administratorem tych danych i czy ich gromadzenie wymaga zgody?

 

Administratorem tych danych jest szkoła, a gromadzenie będzie związane z realizacją celów statutowych szkoły, zatem w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów. Jej działanie regulują art. 83 i 84 ustawy Prawo oświatowe. Natomiast administratorem danych osobowych rodziców uczestniczących w radzie rodziców, jak i danych przetwarzanych na jej posiedzeniach jest szkoła, w ramach której ta rada działa, nie zaś sama rada rodziców. Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rada rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy. W świetle zaprezentowanego powyżej stanowiska należy przyjąć, że rada gromadzi dane rodziców, którzy wpłacili środki na fundusze w celu udokumentowania wpłaty, jako wewnętrzny organ szkoły i wyłącznie na jej rzecz. Nie ma przy tym potrzeby odbierania od rodziców dodatkowych zgód na przetwarzanie danych.

 

Źródło: https://twitter.com/UODOgov_pl/status/1357675344296247299/photo/1

 

08-02-2021

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo