Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?
zdjecie_aktualnosci

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z ekspertami z zakresu edukacji opracowało praktyczny poradnik dla nauczycieli i dyrektorów „Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?”. 

 

W poradniku m.in:

  • narzędzia i zasady prowadzenia lekcji zapewniąjące bezpieczeństwo
  • przemoc rówieśnicza lub cyberprzemoc wobec nauczyciela
  • dostanie się na lekcję online osób spoza klasy
  • nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym na platformach społecznościowych
  • znieważanie nauczyciela/ki podczas lekcji
  • odpowiedzialność za ochronę danych osobowych

 

Jak bezpiecznie prowardzić lekcje online? PORADNIK

 

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-prowadzic-lekcje-online-poradnik-dla-nauczycieli-i-dyrektorow

 

17-04-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo