Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Przypominamy o zmianie formy dokumentowania stanu zdrowia kandydata do szkoły sportowej
zdjecie_aktualnosci

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy art. 137 ust. 1 oraz art. 150 w ust. 2 w pkt 4 lit. h ustawy Prawo oświatowe, które wprowadziła ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami w zakresie sposobu dokumentowania stanu zdrowia kandydata do szkoły sportowej. Tym samym do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, możliwe będzie przyjęcie kandydata, który posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, a stan zdrowia musi zostać potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dotychczasowe przepisy wskazywały na konieczność posiadania bardzo dobrego stanu zdrowia). Pozostałe warunki tj.: pozytywne wyniki prób sprawnościowych oraz zgoda rodziców nie uległy modyfikacjom.

Art. 137. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
 

 

A zatem wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły musi zawierać orzeczenie lekarskie, które potwierdzi, że stan zdrowia dziecka umożliwia podjęcie nauki w szkole lub oddziale szkół wskazanych w art. 137 ust. 1.

 

Art. 150. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

(...).

Podstawa prawna:

• Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078).

 

03-02-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo