Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Dariusz Skrzyński wśród ekspertów ECRK!
zdjecie_aktualnosci

Prawnik, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie", były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej, Były aplikant notarialny Izby Notarialnej w Warszawie.

Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji skierowany do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty m.in.  Ministerstwu Edukacji Narodowej, Wydawnictwu Pedagogicznemu Operon, PWN, ODDK.

Specjalizacje: prawo oświatowe, prawo pracy, prawo autorskie, ochrona danych osobowych.

Więcej o naszych Ekspertach TUTAJ

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo