Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Cykl spotkań ze specjalistami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
zdjecie_aktualnosci

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykl spotkań (każde 2-godzinne) dedykowanych głównie specjalistom i nauczycielom pracującym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowane szkolenia w pięciu odsłonach w praktyczny sposób poruszą zagadnienia związane ze stosowaniem w jednostkach oświatowych przepisów regulujących ich funkcjonowanie w kontekście właściwej organizacji pracy i zadań specjalistów i nauczycieli pracujących z nimi na co dzień. Całość zakończy podsumowanie pracy nauczycieli specjalistów, tak przecież oczekiwane na zakończenie każdego roku szkolnego. 

Podczas kolejnych spotkań kolejnych będą poruszane między innymi kwestie związane z:

  • dokumentacją, która z założenia powinna odzwierciedlać funkcjonowanie ucznia, ale również pracę nauczycieli i specjalistów,
  • prawami rodziców do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka, ale również ich obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania dziecka w szkole,
  • prawnymi możliwościami przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, zaproponowania innej organizacji pracy dla uczniów zdolnych, organizacją nauczania indywidualnego,
  • diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawy wsparcia ucznia i rodziny,
  • możliwymi sposobami współpracy nauczycieli i specjalistów z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach dydaktycznych i wychowawczych,
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci.

 

Tematyka i terminy poszczególnych szkoleń:

 

I spotkanie: Co powinien zawierać IPET, aby był użyteczny?, termin: 9 marca

II spotkanie: Prawa rodziców do wyboru drogi edukacyjnej swojego dziecka, ale również ich obowiązki wynikające z funkcjonowania dziecka w szkole, termin: 29 marca

III spotkanie: Diagnoza funkcjonalna prowadzona przez nauczycieli i specjalistów jako podstawa wsparcia ucznia w jego funkcjonowaniu w szkole i placówce oświatowej, termin: 20 kwietnia

IV spotkanie: Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?, termin: 11 maja

V spotkanie: Praca specjalisty z perspektywy roku szkolnego, termin: 5 czerwca

Prowadząca: Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

Przy zgłoszeniu na 3 lub 4 szkolenia z cyklu - 10% rabatu na te szkolenia, zgłoszenie na 5 szkoleń - 15% rabatu na te szkolenia.

 

Zapraszamy, 

 

Zespół ECRK

 

Pliki do pobrania:
Download this file (CYKL SZKOLEŃ - SPECJALISCI_2023.docx)OFERTA SZKOLEŃ[ ]84 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo