Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 | 27-08-2024
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Szanowni Państwo,

 

Jak co roku w okresie wakacyjnym Dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do zaprojektowanie procesów edukacyjnych, które obejmują wszystkie obszary pracy przedszkola, w tym m.in. dotyczące kształcenia i wychowania, a także zarządzania. Zmieniające się w bardzo szybkim tempie przepisy, które regulują pracę przedszkoli i szkół sprawiają, iż nawet bardzo doświadczeni dyrektorzy mogą mieć poczucie, że coś może umknąć ich uwadze. Ponadto istotne jest również to, aby nauczyciele, czyli ci, którzy tworzą procesy edukacyjne i w nich bezpośrednio uczestniczą mieli świadomość zadań, jakie przed nimi stawiają obowiązujące przepisy prawa. Dlatego zapraszamy na szkolenie, podczas którego Państwo Dyrektorzy będą mogli poznać nowe przepisy prawa wpływające na pracę przedszkoli, ugruntować swoją wiedzę w zakresie nadzoru i pozyskać materiały do wykorzystania w pracy z nauczycielami.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • dobrze przygotować się do nowego roku szkolnego w zakresie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego, kierunków polityki oświatowej i wymagań względem wychowania przedszkolnego,
 • uzyskać przydatne narzędzia do dokumentowania i monitorowania realizacji zadań,
 • opracować przejrzysty i odpowiadający potrzebom plan nadzoru pedagogicznego oraz plan pracy przedszkola.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przepisy prawa związane ze zmianami w roku szkolnym 2024/25.
 • Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa i włączenie ich do planu pracy przedszkola.
 • Nadzór pedagogiczny wewnętrzny i zewnętrzny w roku szkolnym 2024/25:
  • formy nadzoru i dokumentacja obowiązująca w tym obszarze,
  • wymagania wobec przedszkoli wynikające z przepisów,
  • kontrola i wspomaganie w przykładach,
  • przykładowy plan nadzoru uwzględniający sprawozdanie z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego i kierunki polityki oświatowej państwa.
 • Zaplanowanie pracy przedszkola – zadania i obowiązki nauczycieli.
  • zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z obowiązujących przepisów,
  • praca nauczycieli w zespołach nauczycielskich,
  • obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  • ocena funkcjonalna jako nowe zdanie nauczycieli połączone z obserwacją dziecka – skrining rozwoju dziecka (gotowe narzędzie),
  • orzeczenia i opinie - zadania nauczycieli przedszkola,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – nowe zasady realizacji zadania.
 • Agresja wśród dzieci – prawne sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej), a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wersja elektroniczna). 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ WSPÓLNIE:

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Sylwia Brońska - dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, członek Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności o specjalności pedagog i doradca zawodowy, kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich.
Specjalizuje się w zakresie terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i doradztwie zawodowym.

 Bozena Circle 2Sylwia Circle 150x150 1

 

415,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo