SYGNALIŚCI W OŚWIACIE 2024 – opracowanie i wdrożenie obowiązkowej dokumentacji | 28-08-2024
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo!

24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów. Ustawa nakłada obowiązki w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania naruszeń prawa, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów. Ustawa wejdzie w życie 25 września br. i do tego czasu należy wdrożyć niezbędną dokumentację.

Tym samym zapraszamy  na szkolenie, na którym krok po kroku przeprowadzimy Państwa przez nowe obowiązki pracodawców. Odpowiemy sobie na pytanie na czym będzie polegała ochrona sygnalistów, a co najważniejsze jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty w oświacie:

 • jak opracować i co powinna zawierać PROCEDURA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA,
 • jak utworzyć kanały zgłoszeń,
 • jak prowadzić REJESTR ZGŁOSZEŃ,
 • jak informować sygnalistę o etapie na jakim jest jego zgłoszenie,
 • jak ustanowić osoby lub podmiot odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń,
 • jakie inne czynność należy wykonać: przeszkolenie personelu, opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, itp.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji dotyczącej zgłaszania naruszeń prawa – Procedurę, rejestr, upoważnienia dla pracowników, inne niezbędne dokumenty, które pomogą wdrożyć nowe przepisy. Co istotne! Jednostka oświatowa ma opracować dokumenty w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowych zapisów.

UWAGA! Szkolenie bazuje na zapisach ustawy przyjętych finalnie przez SEJM i skierowanych do publikacji w Dzienniku Ustaw. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Cześć 1. Sygnalista wg przepisów

 1. Jednostki oświatowe zobowiązane do wdrożenia ochrony sygnalisty 
 2. Kto może być sygnalistą w przedszkolu, szkole, placówce?
 3. Co zgłasza sygnalista?
 4. Kiedy sygnalista jest chroniony?
 5. Na czym polega ochrona sygnalisty?
 6. Sankcje za brak ochrony specjalistów

Cześć 2. Opracowanie i wdrożenie wymagań o sygnalistach

 1. Nowe obowiązki nałożone na pracodawców
 2. Wdrożenie wymagań sygnalisty w szkole:
 • opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych:
 • tworzenie PROCEDURY ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA,
 • tworzenie i prowadzenie REJESTRU ZGŁOSZEŃ.
 • ustanowienie osoby odpowiedzialnego za obsługę zgłoszeń,
 • przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań,
 • opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń.

Cześć 3. Omówienie wzorcowej dokumentacji, m.in.:

 • Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
 • Rejestru zgłoszeń

Część 4. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

 

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo