Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowo-wychowawczych, które oferują również miejsca noclegowe | 12-06-2024
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Szanowni Państwo!

Od 15 sierpnia 2024 r. każda:

 • jednostka oświatowa w rozumieniu art. 2 Prawa oświatowego, w tym również placówka oświatowo-wychowawcza jak: pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, pozaszkolne placówki specjalistyczneschroniska młodzieżowe;
 • podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego 

- mają obowiązek posiadania i stosowania STANDRADÓW OCHORNY MAŁOLTENICH. 

Dotyczy to zajęć, obozów, noclegów organizowanych dla osób poniżej 18 roku życia.

Obowiązek ten wynika z art. 22b i art. 22c ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane reguły, zasady, procedury, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danym podmiocie są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, trenerów, opiekunów, innych osób  dorosłych, ale i innych rówieśników nie tylko  w czasie zajęć, obozów ale i organizowanego noclegu.

W jednostkach oświatowych które dodatkowo oferują miejsca noclegowe jest to o tyle ważne, że oprócz standardowych 12 obowiązków (art. 22c ust. 1 i 2 ww. ustawy), należy wziąć pod uwagę 5 wymagań dla hoteli, podmiotów prowadzących zakwaterowania zbiorowe nie tylko dla uczniów, ale dla osób z zewnątrz które przebywają w danym obiekcie z osobami małoletnimi (art. 22c ust. 3 ww. ustawy). Trzeba przede wszystkim uwzględnić zasady i procedury identyfikacji małoletniego.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, w czasie którego wyjaśnimy czym w praktyce są standardy ochrony małoletnich, jak je opracować, aby były zgodne z wytycznymi i obowiązującymi przepisami, jak je wdrożyć, jakie obowiązki czekają nauczycieli, pracowników trenerów, opiekunów,  pracowników recepcji przygotowując Państwa do opracowania własnej dokumentacji, a ponadtowyposażymy Państwa w zestaw wzorcowych dedykowanych dokumentów.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich,
 • dostosować wewnętrzną dokumentację do nowych przepisów,
 • opracować Standardy ochrony małoletnich– dostosowane do specyfiki danego organizatora – jednostki oświatowej, która przede wszystkim gości inne szkoły na obozach, wycieczkach, ale i oferuje bazę noclegową dla innych osób (jak hotel).

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy ochrony małoletnich z punktu widzenia placówki czym dokładnie są standardy, po co są, przepisy
  • Prawny obowiązek ustanowienia standardów
  • Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów
  • Co składa się na standardy ochrony małoletnich
  • Wytyczne do opracowania standardów ochrony małoletnich
  • Kontrole obowiązku wprowadzenia standardów
  • Kary za brak przyjęcia i stosowania standardów?
 1. Rola pracownika, trenera, opiekuna na obozach, wycieczkach w strukturze ochrony małoletnich
 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem a małoletnim, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
 3. Zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w placówce, obiekcie hotelarskim i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w tym obiekcie
 4. Definicja krzywdzenia małoletniego, jak rozpoznać krzywdzenie w praktyce, zagrożenie dobra dziecka na terenie placówki
 5. Procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia, krzywdzenia dziecka , zagrożenia dobra dziecka w czasie zajęć, treningów, obozów, pobytu na terenie placówki, w tym zawiadamianie innych organów - policja, prokuratora, sąd opiekuńczy, pomoc społeczna, zespół interdyscyplinarny w zakresie Niebieskiej Karty
 6. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu (weryfikacja w rejestrze karnym, sprawców przestępstw na tle seksualnym, dodatkowe oświadczenia)
 7. Omówienie wzorcowej dokumentacji

Dokumentacja do zamieszczenia na stronie www:

  • Standardy ochrony małoletnich (wersja dla pracowników, rodziców)
  • Standardy ochrony małoletnich (wersja dla dzieci)
  • Procedury ochrony małoletnich w obiektach turystycznych, noclegowych.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo