Standardy ochrony małoletnich w klubach sportowych, szkołach sztuk walki, szkołach tańca | 17-05-2024
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Szanowni Państwo!   

Od 15 sierpnia 2024 r. każdy:

 • klub, ośrodek sportowy (niezależnie od oferowanych zajęć sportowych dla dzieci, np. piłki nożnej, koszyków, piłki ręcznej, tenisa, zapasów, badmintona, lekkoatletyki, itd);
 • podmiot oferujący treningi sztuk walki, samoobrony dla dzieci (np. karate, kids boxing, krav magi, itd),
 • podmioty oferujące naukę tańca (niezależnie od rodzaju tańca - towarzyski, nowoczesny), 
 • inne podmioty oferujące zajęcia rozwijające zainteresowane przez małoletnich, szczególnie w obszarze sportu, rekreacji, 

- mają obowiązek posiadania i stosowania STANDRADÓW OCHORNY MAŁOLTENICH. 

Dotyczy to zajęć, treningów, obozów, zawodów organizowanych dla osób poniżej 18 roku życia.

Obowiązek ten wynika z art. 22b i art. 22c ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane kodeksy, reguły, zasady, procedury, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danym podmiocie są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, trenerów, instruktorów, opiekunów, sztabu medycznego,  wolontariuszy, innych osób  dorosłych, ale i innych rówieśników, zawodników nie tylko  w czasie zajęć, treningów,  ale i organizowanych obóz i zawodów. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, w czasie którego wyjaśnimy czym w praktyce standardy ochrony małoletnich, jak je opracować, aby były zgodne z wytycznymi i obowiązującymi przepisami, jak je wdrożyć, jakie obowiązki czekają instruktorów, trenerów, opiekunów,  organizacji, przygotowując Państwa do opracowania własnej dokumentacji, a ponadto wyposażymy Państwa w zestaw wzorcowych dedykowanych dokumentów.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich,
 • dostosować wewnętrzną dokumentację do nowych przepisów,
 • opracować Standardy ochrony małoletnich– dostosowane do specyfiki danego organizatora.

  

 PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Standardy ochrony małoletnich z punktu widzenia klubu, ośrodka sportowego, szkoły sztuk walki, tańca – czym dokładnie są standardy, po co są, przepisy
 • Prawny obowiązek ustanowienia standardów
 • Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie standardów
 • Co składa się na standardy ochrony małoletnich
 • Wytyczne do opracowania standardów ochrony małoletnich
 • Kontrole obowiązku wprowadzenia standardów
 • Kary za brak przyjęcia i stosowania standardów?
 1. Rola pracownika, instruktora, trenera, współpracownika w strukturze ochrony małoletnich
 2. Omówienie Kodeksów postępowania które określają oczekiwane zachowania w czasie treningów i uczestnictwa w obozach między małoletnimi a personelem (np. instruktorami, trenerami, pracownikami, opiekunami, wychowawcami obozowymi, innymi dziećmi):
 • Kodeks postępowania dla instruktorów, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi
 • Kodeks postępowania dla opiekunów podczas wyjazdów (zawodów) lub obozów
 • Kodeks postępowania dla dzieci (zawodników)
 1. Definicja krzywdzenia małoletniego, jak rozpoznać krzywdzenie w praktyce
 2. Procedury podejmowania interwencji wewnętrznej w przypadku krzywdzenia dziecka (lub podejrzenia krzywdzenia) w czasie zajęć, treningów, zawodów, meczów, obozów

Procedury podejmowania interwencji zewnętrznych (prawnych) w przypadku krzywdzenia dziecka (lub podejrzenia krzywdzenia) – policja, prokuratora, sąd opiekuńczy, pomoc społeczna, zespół interdyscyplinarny w zakresie Niebieskiej Karty

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu (weryfikacja w rejestrze karnym, sprawców przestępstw na tle seksualnym, dodatkowe oświadczenia)
 2. Omówienie wzorcowej dokumentacji

Dokumentacja do zamieszczenia na stronie www:

  • Polityka ochrony dzieci i młodzieży (wersja dla pracowników, rodziców)
  • Polityka ochrony dzieci i młodzieży (wersja dla dzieci)

Dokumentacja do podpisania przez małoletnich i rodziców:

  • Kodeks postępowania dla dzieci (zawodników)
  • Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z Polityka ochrony dzieży i młodzieży i zobowiązaniu do jej przestrzegania

Dokumentacja do podpisania przez instruktorów, trenerów

  • Kodeks postępowania dla instruktorów, trenerów i innych osób pracujących z dziećmi
  • Oświadczenie personelu o zapoznaniu się z Polityka ochrony dzieży i młodzieży i zobowiązaniu do jej przestrzegania

Dokumentacja do podpisania przez opiekunów, wychowawców obozowych

  • Kodeks postępowania dla opiekunów podczas wyjazdów (zawodów) lub obozów

 

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

 

 

 

400,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo