Administrowanie placówką oświatową | 19-04-2024
Tematyka: Kontrola Zarządcza, Prawo   

 

 • Postępowanie administracyjne (decyzje, skargi, wnioski, zaświadczenia) 
 • Informacja publiczna 
 • Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej 
 • BIP i inne 

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor szkoły obowiązany jest realizować szereg zadań w zakresie administrowania swoją placówką. Otrzymują Państwo skargi i wnioski, odpowiadają na zapytania o informację publiczną, wydają Państwo decyzje administracyjne i przygotowują metryki do tych decyzji czy też obowiązani są Państwo złożyć coroczne oświadczenie o kontroli zarządczej. Co więcej, każdy Dyrektor obowiązany jest opracować i udostępnić musi szereg dokumentów w tym zakresie, m.in. regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków czy też udostępniania informacji publicznej. 

Początek roku/wiosna jest idealnym czasem, aby poświecić go właśnie na odświeżenie oraz zaktualizowanie wiedzy i dokumentacji z zakresu szeroko pojętego administrowania placówką̨ oświatową̨, w tym szczególnie zadbać o przygotowanie rzetelnego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Tym samym mamy przyjemność zaprosić́ Państwa na 4-godzinne szkolenie, na którym przedstawimy istotne w pracy Dyrektora szkoły/placówki zagadnienia dotyczące stosowania procedur administracyjnych, rozpatrywania wniosków o informację publiczną zgodnie z normami prawnymi, kontroli zarządczej, a także wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji ww. zadań.

 

OFEROWANE  SZKOLENIE  POZWOLI:

 • wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, 
 • właściwie rozpatrywać skargi i wnioski, poznać sposoby postępowania dowodowego, 
 • poznać sposoby udzielania oraz nieudzielania informacji publicznej, 
 • zyskać pewność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmowąudzielenia informacji publicznej, 
 • opracować i wdrożyć wymagane przepisami prawa regulaminy, 
 • złożyć wiarygodne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady wydawania decyzji administracyjnych (gotowe wzory) 
 • Zasady prowadzenia metryk administracyjnych (gotowe wzory) 
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków (wzory wszystkich pism w postępowaniu, w tym regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków)
 • Zasady wydawania zaświadczeń
 • Udostępnianie informacji publicznej (wzory pism i regulaminu udostępniania informacji) 
 • Kontrola Zarządcza - podstawy, zasady wydawania oświadczenia o stanie KZ (m.in. wzór arkusza samooceny, oświadczenia) 
 • Zasady prowadzenia BIP 
 • I inne.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-14:00

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 

Dominik Circle

 

 

410,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo