ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2024/25 | 19-03-2024
Tematyka: Kadry   

 • wybrane problemy dotyczące przygotowywania arkusza
 • udział organizacji związkowych i rady pedagogicznej w procesie tworzenia arkusza
 • harmonogram opracowania arkusza organizacji
 • istotne wskazówki dla dyrektora 

 

Szanowni Państwo!

W kwietniu musi nastąpić finalizacja prac nad arkuszem organizacji na nowy rok szkolny. Przed opracowaniem go jednak dyrektor musi zapoznać się z wieloma przepisami, w tym prawa miejscowego, statutem, założeniami prawnymi i organizacyjnymi organu prowadzącego. Musi uwzględnić również aktualną sytuację prawną – nowe i planowane regulacje.  Jak zawsze pojawia się u Dyrektorów szereg wątpliwości dotyczących łączonego pensum, wakatów, nadgodzin i wielu innych kwestii. Zapraszamy na szkolenie w formie webinarium, w trakcie, którego omawiamy, jak wygląda szczegółowa procedura opracowania arkusza, a także na co trzeba zwrócić szczególną uwagę i co uwzględnić przygotowując arkusz na rok 2024/2025.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • Usystematyzować wiedzę dotyczącą tworzenia arkusza
 • Uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania przy jego tworzeniu 
 • Zapoznać się z najnowszymi regulacjami prawnymi i orzecznictwem

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawy prawne opracowania arkusza szkoły lub przedszkola
 • Udział zakładowych organizacji związkowych w procesie tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola
 • Standardy zatrudniania specjalistów – wytyczne do tworzenia arkusza organizacyjnego
 • Arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 - podstawy prawne, wytyczne, rozwiązania dla dyrektora
 • Udział rady pedagogicznej w opiniowaniu arkusza
 • Czy organ prowadzący może nie zatwierdzić arkusza organizacyjnego
 • Harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego
 • Sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym – do i po 30 września 2024
 • Arkusz organizacji jako informacja publiczna
 • Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2024/2025 – przykładowy wzór

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

365,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo