Standardy ochrony małoletnich – jak prawidłowo opracować i wdrożyć? | 4-06-2024
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Szanowni Państwo!

Już niedługo każde przedszkole, szkoła i placówka oświatowa będzie musiała wypracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich. Obowiązek ten wynika z przepisów, które zostały dodane do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która po nowelizacji otrzyma nowy tytuł, tj.: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej jednostce są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

Jednostki mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 sierpnia 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w dniu 4 czerwca, w czasie którego wyjaśnimy czym w praktyce standardy ochrony małoletnich, jak je opracować, aby były zgodne z wytycznymi i obowiązującymi przepisami, jak je wdrożyć, jakie obowiązki czekają pracowników szkoły, przygotowując Państwa do opracowania własnej dokumentacji, a ponadto wyposażymy Państwa w zestaw wzorcowych dokumentów.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać i zrozumieć nowe przepisy związane z ochroną małoletnich,
 • dostosować wewnętrzną dokumentację do nowych przepisów,
 • opracować Standardy ochrony małoletnich – dostosowane do specyfiki danej jednostki oświatowej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • CZĘŚĆ OGÓLNA
  • Standardy Ochrony Małoletnich – co to jest?
  • Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?
  • Jakie są wytyczne do opracowania standardów?
  • Co mają określać Standardy Ochrony Małoletnich? Kiedy można uznać, że zostały spełnione warunki opracowania standardów?
  • Kiedy i jak opracować standardy?
  • Jakim językiem operować tworząc dokumenty, aby były zrozumiałe dla dzieci, uczniów w zależności od charakteru i rodzaju placówki?
 • CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: Tworzenie dokumentów – opracowanie i dostosowanie zasad na bazie wzorcowej dokumentacji 
  • Krok 1.Opracowanie Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem z uwzględnieniem:
   • charakteru i rodzaju placówki,
   • sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Krok 2.Wdrożenie Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – ustalenie kto, gdzie, kiedy podejmie określone działania.
  • Krok 3.Upowszechnianie Polityki ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – ustalenie, w jaki sposób poinformuje się o niej osoby zainteresowane – pracowników, uczniów, rodziców, tworzenie wersji skróconej dla dzieci, uczniów
  • Krok 4.Realizacja ustalonych w Polityce ochrony małoletnich przed krzywdzeniem działań.
  • Krok 5.Monitoring i ocena podejmowanych działań - niezbędna dokumentacja.
 • CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA
  • Wzorcowe pakiety dokumentów od zarządzenia dyrektora, przez politykę, procedury po niezbędne dokumenty interwencyjne, monitoring standardów.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo