Bezpieczeństwo w świetle przepisów oświatowych i pozaoświatowych – obowiązki szkoły i nauczycieli, odpowiedzialność, interwencja, dokumentacja | 17-09-2024 od 10:00
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników – stanowi kluczowe zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów, a już niedługo zakres tych obowiązków się zwiększy. Wchodzą bowiem w życie przepisy związane z ochroną małoletnich, wprowadzając nowe zadania i odpowiedzialności do szkół, przedszkoli, placówek oświatowych. 

Dyrektor i nauczyciele muszą być przygotowani na ewentualność wystąpienia w szkole różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, a także śledzić sytuację rodzinną swoich podopiecznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że często lekceważy się zagrożenia, które wydają się mało prawdopodobne. Doświadczenie pokazuje jednak, że przede wszystkim w szkole może zdarzyć się wszystko, a w związku z tym należy dołożyć szczególnej troski, aby realizacja zadań dyrektora jak i nauczycieli zakresie zapewniania bezpieczeństwa przebiegała wzorowo. 

Mowa oczywiście z jednej strony o niezbędnej dokumentacji regulującej kwestie bezpieczeństwa uczniów, z drugiej zaś o prawidłowej ocenie stanu bezpieczeństwa uwzględniającej całokształt zagadnień mających na nie wpływ.

Zapraszamy Dyrektorów na szkolenie, w czasie którego dowiedzą się Państwo jaki jest zakres odpowiedzialności dyrektora za bezpieczeństwo w szkole, jaką niezbędną dokumentację związaną z bezpieczeństwem powinna posiadać szkoła, jak opracować procedury bezpieczeństwa, jak te procedury mają się do procedur związanych z ochroną małoletnich, jak poprawie zareagować i udokumentować ewentualne naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa przez nauczycieli. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo jak dokonać ocen stanu bezpieczeństwa uczniów i wykorzystać kontrolę zarządczą do tego procesu.  Ponadto wyposażymy Państwa w niezbędne, aktualne procedury bezpieczeństwa i inne przydatne dokumenty w tym zakresie.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo dyrektora i nauczyciela,
 • dowiedzieć się, jak wygląda delegacja tej odpowiedzialności podczas nieobecności dyrektora,
 • opracować i wdrożyć konieczne procedury bezpieczeństwa,
 • ocenić prawidłowość wdrożenia zasad bezpieczeństwa,
 • właściwie reagować w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, podejrzenia popełnienia przestępstwa czy przemocy domowej,
 • spełnić zasady bhp w jednostkach oświatowych,
 • poprawnie reagować i dokumentować ewentualne naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa przez nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakres odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli za bezpieczeństwo w szkole.
 2. Procedury bezpieczeństwa w szkołach – jaką dokumentację powinna posiadać szkoła i jak skutecznie ją wdrażać i realizować (wzory dokumentów).
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkole.
 4. Standardy ochrony małoletnich a procedury bezpieczeństwa.
 5. Reakcja i udokumentowanie ewentualne naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa przez nauczycieli.
 6. Przemoc domowa - reakcja szkoły,rola i zadania dyrektora.
 7. Podejrzenie o przemoc w rodzinie dziecka - działania dyrektora.
 8. Zawiadamianie organów ścigania - w jakich sytuacjach?
 9. Wykorzystanie mechanizmów kontroli zarządczej do działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

 

CZAS TRWANIA: od 10:00 do 14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

 

405,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo